Votre histoire

2015-10-10
Tijdens het uitvoeren van een simulated forced landing hoor ik in finale een ander toestel kort na mij ook "final" oproepen...ik vermoed dat dit toestel kort op ons volgt en besluit om na de landing zo snel mogelijk de runway vrij te maken....hierbij wordt de verkeerde intersectie genomen die eigenlijk niet meer in gebruik is....omdat backtrack niet wenselijk is proberen we terug de hoofdweg te bereiken om zo naar het clubhuis te gaan....langsheen onze weg ligt het containergebouw van de brandweer. Door een tekort aan aandacht raakt de linkervleugeltip de hoek van het containerblok. Het toestel draait ogenblikkelijk 90 graden naar links en we eindigen met de neus tegen de wand van het containergebouw. De schroef, motorkap, motorsteun en de linkervleugel zijn ernstig beschadigd.
De positie van de instructeur die niet bij machte is om tijd de motor af te zetten (positie ten opzichte van de magneto switch...) speelt in het nadeel....misschien is het plaatsen van een noodstop rechts nog niet zo dom !!!

Données de contact

Philippe Hendrickx

Concernant l'/les avion(s)

3-axes high wing
OO-H05

Météo

0-5kts
8000 - 10000
Blue Sky (0)
> 3000

Concernant l'incident

Incident
human factors
Wat had ik kunnen doen ?
Bij onzekerheid over de positie van het tweede toestel ondanks de drukte op de radio een go-around melden,
vragen of er visual was met mij,
na de landing direct uitstappen in plaats van verder te taxiën en te voet aan een marshaller gaan vragen wat gedaan na op de verkeerde intersectie te zitten.....
in elk geval was het tekort aan blijvende aandacht de directe oorzaak van het gebeuren, waarvan ik dus de volle verantwoordelijkheid opneem...
de vlucht is inderdaad pas beëindigd na het uitstappen wanneer het toestel veilig geparkeerd staat...
Mensen die meer uitleg willen kunnen mij steeds contacteren...
Deze incident gebeurde tijdens de Safety Day van de BULMF in october 2015. De landingsbaan 11 was in gebruik. De 2 uitgangen voor de taxi werden vermeld maar, de attentie was niet getoont over het feit dat de baan van de brandweer geen exit was en verboden was. Wij hadden geen marschaler geplaatst want de plan was duidelijk naar onze meening. De BULMF gaat goed opletten voor de volgende keer met een goede aanduiding en een Marshaler. Dit een menselijke factor dat wij, misschien konden vermijden. Rode pads waren zichtbaar op de baan maar, het was mogelijk om door te rijden. Meer attentie van de piloot en de co-piloot en ook meer attentie van de BULMF was nuttig.

Images

Laad maximaal 3 foto's van het incident op. Elk bestand mag hooguit 1 MB bedragen. Pas eventueel de resolutie van het fototoestel op je tablet of smartphone aan.

Chargez maximum 3 photos de l'incident. Chaque fichier individuel ne peut dépasser 1 Mo. Si nécessaire, adaptez la résolution de l'appareil photo de votre tablet ou smartphone.

LOGIN

Nous accordons les compte d'utilisateur uniquement pour le membre actifs. Vous n'êtes pas membres de la fédération? Dans ce cas-là, vous pouvez vous logger après avoir payé la cotisation.