Votre histoire

2013-05-24
Tijdens een oefenvlucht met een drie-asser bij rustig (geen wind, 2 of 3 kt) en wat nevelig weer (zichtbaarheid 6000 m, wolken BKN op 2900 Ft), lijnen wij ons in vlucht veel te hoog uit voor een lage overvlucht van de landingsbaan. Wij gaan echter door met het afronden om te tonen hoe het uitzweven verlengd wordt in deze meteorologische omstandigheden. Bij het terug gas geven, valt de motor stil.
De ervaren piloot heeft tevergeefs geprobeerd de motor te herstarten. De piloot moest dan ook het toestel aan de grond zetten…met het verlaten van de piste als gevolg. Van zodra het toestel in het omgeploegd veld terecht kwam, heeft het landingsgestel het begeven en is het toestel gestopt, op haar rechtervleugel liggend.
De piloot en de passagier liepen geen enkele verwonding op, tenzij een gekneusd eergevoel.

Données de contact

Concernant l'/les avion(s)

3-axes high wing

Météo

0-5kts
5000 - 7000
BKN (5-7)
> 3000
0
0

Concernant l'incident

Bijna-ongeval / Presque accident
Technische problemen/s techniques
Ik herneem dit incident als Human Factor, zelfs als hij het gevolg is van een motorstilstand, want, met mijn ervaring, had ik dat kunnen voorzien. Inderdaad, was het nodig om het afronden zo lang aan te houden terwijl we al een goed stuk van de piste hadden afgezweefd? Neen, ik had vroeger kunnen doorstarten.
Te meer, wist ik dat de traagloop van de motor te laag was op dit toestel en kende ik het risico dat de motor kon stilvallen. Ik had het al 2 dagen voordien gehad met hetzelfde toestel en in dezelfde omstandigheden (maar toen is de motor herstart).
Natuurlijk, indien de traagloop goed afgeregeld was geweest, dan was er niets gebeurd.
Maar dit incident was echter ook met mijn ervaring te voorkomen.
Mening van de BULMF – Veiligheid:
Zelfs indien dit incident voorkomen had kunnen worden door een menselijke beslissing (go or no go), was het incident vooral het gevolg van een technisch probleem welke voorkomen kon worden, daar het gekend was. Een kleine revisie en regeling van de motor had dit incident kunnen voorkomen.

Images

Laad maximaal 3 foto's van het incident op. Elk bestand mag hooguit 1 MB bedragen. Pas eventueel de resolutie van het fototoestel op je tablet of smartphone aan.

Chargez maximum 3 photos de l'incident. Chaque fichier individuel ne peut dépasser 1 Mo. Si nécessaire, adaptez la résolution de l'appareil photo de votre tablet ou smartphone.

LOGIN

Nous accordons les compte d'utilisateur uniquement pour le membre actifs. Vous n'êtes pas membres de la fédération? Dans ce cas-là, vous pouvez vous logger après avoir payé la cotisation.