Votre histoire

2012-04-16
3 april 2012, we logeren in GAP met onze ULM FK9, we hebben een leuk adresje gekregen, een kleine piste met « Gite », een piste van 300m 17-35, er zou een helling in de piste zitten, maar die informatie staat nergens te vinden…
Waar, piste LF0453, Mas des Grailles.
Ter plaatse aangekomen maak in een vertikaal terrein, het ziet er goed uit, maar de piste lijkt er mij vrij oneffen uit voor de kleine wieltjes van de FK9.
Ik beslis laag over de piste de vliegen zonder het toestel neer te zetten.
Eerst een overvlucht op 50 meter hoogte richting west zodat ik de situatie goed kan inschatten, "la branche d'éloignement" (rugwind in de bergen), base, final, we zijn er (bijna).
De helling lijkt me zeer zwak … « dat is nu de derde keer dat ik zeg « lijkt me », dat is niet goed !
Een beetje hoog dus een « glissade », goed stabiel tegen 100km/h. (Ik zat niet te hoog, enkel slechte inschatting van de aanvalshelling)
Ik vlieg op 20 m hoogte (AGL) en 100 m voor de drempel, ik zet vol gas. We blijven echter op 20m boven de landingsbaan en de snelheid daalt en daalt, nog slechts 80km/h nochtans de motor op volle toeren, we overbruggen de 300m piste, niet 1 meter gestegen en niet 1km/h sneller ….
Wel neen, met de FK9 en 1 stand flaps zitten we niet in het tweede vluchtregime ! Het is een slechte inschatting van de helling op het terrein….
In de bergen heb je geen referentie meer met de horizon … En vergeet de kunstmatige horizon, daarvoor heb je geen tijd om naar te kijken.
Het bleef enig tijd, en die tijd duurt een eeuwigheid, een evenwichtsoefening tussen; de afstand van de dakpannen van de huizen en de snelheid, gelukkig de FK9 met lange vleugels blijft stabiel, zelfs tegen 80 km/h.
Ik neem een lichte bocht naar recht en de snelheidmeter is gunstig gestemd, 81,82,85,90,100,120 … we zijn terug weg. Wel ja, we dalen nu met wind op kop.
Een goede les …. In de bergen is het heel moeilijk om zich rekenschap te geven van de helling in een terrein… Voor je vertrekt moet je eerst inlichtingen nemen, dat is de boodschap. Uiteindelijk, wat het belangrijkste blijft is de snelheid !!! Ondanks mijn 3000 vluchturen, waarvan 150 in de bergen, heb ik me laten vangen als en beginneling !!!
In de luchtvaar moet je Nedrig (met Hoofdletter!!) zijn… Wel, dat doet me denken aan mijn vriend Roland Coddens …. Hoe dikwijls heeft hij het me niet gezegd tijdens onze vluchten in de bergen …. Merci Roland !

Données de contact

Concernant l'/les avion(s)

3-axes high wing
OOD81

Météo

6-15kts
5000 - 7000
SCT (3-4)
1000 - 2000

Concernant l'incident

Beleefde ervaring / Récit d'expérience
human factors
ERVARING
Een vlucht improviseer je niet, zeker niet in de bergen !!
« Je moet de vlucht, een aantal keer, gedaan hebben met gesloten ogen, op de grond. (Dixit Paul Prudent)
Opgelet wanneer je heel wat ervaring hebt !!! dan zeg je snel … “Ik, ik kan dat …” wel neen … deze keer ben ik eruit geraakt dank zij veel ervaring, het geluk lachte me toe, maar ik heb mijn lesje wel geleerd.
15 dagen later ben ik teruggekeerd in de bergen, maar ik heb een praktische cursus genomen met twee instructeurs en een goede theoretische cursus.

Images

Laad maximaal 3 foto's van het incident op. Elk bestand mag hooguit 1 MB bedragen. Pas eventueel de resolutie van het fototoestel op je tablet of smartphone aan.

Chargez maximum 3 photos de l'incident. Chaque fichier individuel ne peut dépasser 1 Mo. Si nécessaire, adaptez la résolution de l'appareil photo de votre tablet ou smartphone.

LOGIN

Nous accordons les compte d'utilisateur uniquement pour le membre actifs. Vous n'êtes pas membres de la fédération? Dans ce cas-là, vous pouvez vous logger après avoir payé la cotisation.