Schrijf je in op onze e-News en ontvang één keer per maand informatie over het reilen en zeilen binnen de ULM-luchtvaart

Lidgeld 2022

Op onze Algemene Vergadering (AV) in 2021 hebben wij besloten de lidmaatschapsbijdrage met ingang van het jaar 2022 met 10 euro te verhogen. Dit was om te anticiperen op de aanzienlijke stijging van de verzekeringspremies die in de lidmaatschapsbijdrage zijn begrepen. Tegelijkertijd heeft de AV besloten een nieuw lidmaatschapsgeld van 25 euro in te voeren voor leden die niet meer vliegen en die daarom de in het lidmaatschapsgeld inbegrepen verzekering niet meer nodig hebben. Gezien de positieve financiële situatie van onze federatie heeft het bestuur van onze vereniging echter besloten deze verhoging voor het jaar 2022 niet toe te passen. Het lidgeld blijft dus dezelfde als de afgelopen jaren.

Er is wel een nieuwe regeling mogelijk voor onze leden die tegelijkertijd lid zijn van de VVMV en die een sportverzekering hebben afgesloten bij de VVMV. Deze VVMV-sportverzekering is duurder, maar dekt meer risico's en grotere bedragen. Het grootste voordeel is er voor piloten die in verschillende takken van de luchtvaart vliegen (ULM, PPL, ballonnen). Deze sportverzekering dekt effectief al deze activiteiten. Piloten die deze sportverzekering zouden afsluiten, hebben de verzekeringen die in onze normale lidmaatschapsbijdrage zijn inbegrepen (50/65 euro) niet nodig. Daarom stellen wij een lidmaatschapsbijdrage van 25 euro voor BULMF voor, zonder de verzekeringspremies.

Het is aan u om te kiezen en ons te laten weten of u van deze korting wilt profiteren!

Overzicht van de lidgelden voor 2022:

  • 50 euro voor leden die lid worden via een club. Wanneer je je clubbijdrage betaalt, inclusief het BULMF-lidgeld, krijgt ons secretariaat deze informatie en word je als lid geregistreerd;
  • 65 euro als je lidgeld niet via je club wordt betaald. Je kunt dit bedrag overmaken op bankrekening BE70 7510 0406 2825 van de Federatie. Help ons secretariaat: stuur ons een e-mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. zodra je je betaling hebt verricht;
  • 25 euro voor leden die in 2022 niet vliegen - en dus geen nood hebben voor de verzekeringen die in het normale lidgeld zijn inbegrepen (50/65 euro);
  • 25 euro voor leden die via de VVMV een sportverzekering hebben afgesloten.  Je kunt dit bedrag storten op rekening van de Federatie (BE70 7510 0406 2825).,. Help ons secretariaat: stuur een e-mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. zodra je je betaling hebt verricht, samen met het bewijs van betaling van deze VVMV-sportverzekering.

Safety Days 2021

Op zaterdag 18/09/2021 organiseerde de BULMF de jaarlijkse Satefy Day op Beauvechain.

De presentatie van Luc Blendeman van de AAIU kan je hier downloaden : PDF presentatie.

 

Procedures voor het aanvragen van een vergunning voor het opleiden en/of vliegen van/met een ULM

We zijn blij dat we samen met DGLV een mooie samenwerking hebben kunnen opzetten. Daardoor is er geen achterstand meer bij de afgifte van vergunningen!

Sinds 1 januari 2021 kan een verlenging/vernieuwing of een nieuwe licentie aangevraagd worden via onze Federatie.

Wij kunnen deze dienst alleen verlenen aan leden van onze Federatie. Een uitzondering op deze regel geldt voor de eerste aanvraag van een oefenvergunning. Wij zullen deze vraag behandelen, ook al is de leerling-piloot op dat ogenblik nog geen lid van onze federatie.

Privégegevens

Door uw aanvraag naar de BULMF te sturen, machtigt u de afgevaardigden van de BULMF die belast zijn met de verwerking van de dossiers van de opleidings-/vliegbevoegdheid om uw aanvraag te raadplegen en te verwerken, met inbegrip van uw privégegevens die nodig zijn voor de uitwerking van het dossier met het oog op de aflevering van de vergunning.

Voor uw vragen en verzoeken betreffende de machtigingen kunt u ons een e-mail sturen op het volgende adres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Meer informatie vindt u op deze pagina.

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.