Schrijf je in op onze e-News en ontvang één keer per maand informatie over het reilen en zeilen binnen de ULM-luchtvaart

Uitnodiging tot de Algemene Vergadering 2022 van BULMF vzw

Datum  Vrijdag 13 MEI - 18.30 uur

Plaats   Brussels Kart, Groot Bijgaarden.

Programma

 • 18:30 – 19.30 : broodjes en drankjes
 • 19:30 – 20.00 : Laatste nieuwtjes
 • 20:00 - 21:30 : Formele Algemene Vergadering
 • 21.30 : informeel gedeelte - receptie

Agenda formeel gedeelte Algemene Vergadering

 1. Welkom - Deelnemers
 2. Goedkeuring van de ontwerpagenda - STEMMING
 3. Notulen van de Algemene Vergadering van 18.01.2021 - STEMMING
 4. 2021 Jaarverslag - STEMMING over het verslag 2021
 5. 2021 rekeningen en resultaten - verslag van de Rekenkamer
 6. Goedkeuring van de rekeningen en kwijting van de bestuurders - STEMMING
 7. Antwoorden op vragen van leden
 8. Begroting 2022: presentatie + acties - STEMMING over de begroting 2022
 9. Lidgelden 2023 - STEMMING
 10. Bestuursleden - nieuwe leden - hernieuwing - STEMMING
 11. Verkiezing van de voorzitter en de vice-voorzitters van de BULMF voor 2021 – STEMMING

Leden kunnen hun schriftelijke vragen opsturen naar : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 Volmacht

Leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een volmacht te geven aan een ander lid. 
Volmachten op te sturen aan : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of af te geven aan de ingang van de zaal van de AV door de vertegenwoordiger.

(Een enkel volmacht per aanwezig lid) :

Ik ondergetekende : Naam : ............................................................

Adres : ............................................................

Lidnummer : ............................................................

geef volmacht aan : Naam : ...................................................

Adres : ...................................................

Lidnummer : ...................................................

om me te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering 2022 van de BULMF op vrijdag 23 mei 2022 om 20.00 en mijn stem uit te brengen.

Opgemaakt te                                                op

(handtekening)

Dag van de Piloot op Zaterdag 12 maart 2022.

VVMV organiseert samen met onze Federatie de Dag van de Piloot op Zaterdag 12 maart 2022.

Inschrijven voor 26 februari !

Als lid van onze Federatie kun je daar gratis aan deelnemen. Stuur een mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. met melding van je naam en lidnummer bij onze Federatie. Niet-leden kunnen ook inschrijven, maar hun inschrijving wordt slechts geldig door betaling van het bedrag van 25 euro per persoon, over te maken op het nummer :

BE70 7510 0406 2825 van de BULMF met vermelding: 'Dag van de Piloot' , naam en aantal personen.

P.S. Dit is een nederlandstalig initiatief van VVMV dat we met hen organiseren. Er is geen vertaling voorzien, maar alle leden zijn welkom.

Lidgeld 2022

Op onze Algemene Vergadering (AV) in 2021 hebben wij besloten de lidmaatschapsbijdrage met ingang van het jaar 2022 met 10 euro te verhogen. Dit was om te anticiperen op de aanzienlijke stijging van de verzekeringspremies die in de lidmaatschapsbijdrage zijn begrepen. Tegelijkertijd heeft de AV besloten een nieuw lidmaatschapsgeld van 25 euro in te voeren voor leden die niet meer vliegen en die daarom de in het lidmaatschapsgeld inbegrepen verzekering niet meer nodig hebben. Gezien de positieve financiële situatie van onze federatie heeft het bestuur van onze vereniging echter besloten deze verhoging voor het jaar 2022 niet toe te passen. Het lidgeld blijft dus dezelfde als de afgelopen jaren.

Er is wel een nieuwe regeling mogelijk voor onze leden die tegelijkertijd lid zijn van de VVMV en die een sportverzekering hebben afgesloten bij de VVMV. Deze VVMV-sportverzekering is duurder, maar dekt meer risico's en grotere bedragen. Het grootste voordeel is er voor piloten die in verschillende takken van de luchtvaart vliegen (ULM, PPL, ballonnen). Deze sportverzekering dekt effectief al deze activiteiten. Piloten die deze sportverzekering zouden afsluiten, hebben de verzekeringen die in onze normale lidmaatschapsbijdrage zijn inbegrepen (50/65 euro) niet nodig. Daarom stellen wij een lidmaatschapsbijdrage van 25 euro voor BULMF voor, zonder de verzekeringspremies.

Het is aan u om te kiezen en ons te laten weten of u van deze korting wilt profiteren!

Overzicht van de lidgelden voor 2022:

 • 50 euro voor leden die lid worden via een club. Wanneer je je clubbijdrage betaalt, inclusief het BULMF-lidgeld, krijgt ons secretariaat deze informatie en word je als lid geregistreerd;
 • 65 euro als je lidgeld niet via je club wordt betaald. Je kunt dit bedrag overmaken op bankrekening BE70 7510 0406 2825 van de Federatie. Help ons secretariaat: stuur ons een e-mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. zodra je je betaling hebt verricht;
 • 25 euro voor leden die in 2022 niet vliegen - en dus geen nood hebben voor de verzekeringen die in het normale lidgeld zijn inbegrepen (50/65 euro);
 • 25 euro voor leden die via de VVMV een sportverzekering hebben afgesloten.  Je kunt dit bedrag storten op rekening van de Federatie (BE70 7510 0406 2825).,. Help ons secretariaat: stuur een e-mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. zodra je je betaling hebt verricht, samen met het bewijs van betaling van deze VVMV-sportverzekering.

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.