Schrijf je in op onze e-News en ontvang één keer per maand informatie over het reilen en zeilen binnen de ULM-luchtvaart

Wedstrijden & records

Competitie en records

Voor alles wat “Luchtsporten” aangaat, dus ook voor competities en recordpogingen, is de erkende en bevoegde nationale autoriteit : de Koninklijke Belgische Aeroclub (http://www.belgianaeroclub.be/)

De KBAC is lid van de Internationale Luchtvaart Federatie ( FAI - http://www.fai.org/) en vertegenwoordigt daar België.
De 'Sport Commissie' van de KBAC is het orgaan dat zich bezighoudt met de luchtsport 'wereldrecords'. Voor meer info : http://www.belgianaeroclub.be/sports-commission

De wereldrecordpogingen van Belgische piloten worden uitgevoerd onder controle van een Belgische “Sportcommissaris”, lid van de Sportcommissie van de KBAC. Sinds het ontslag van Frédéric van AERSEN, beschikt de BULMF niet meer over een “Sportcommissaris”. We doen hierbij een oproep voor kandidaat-vrijwilligers om die functie op te nemen.

Binnen de Sportcommissie van de Internationae Luchtvaart Federatie FAI – de CIMA voor de ULM's, heeft elke nationale luchtsportfederatie een vertegenwoordiger, aangesteld via de KBAC.
De huidige Belgische vertegenwoordiger voor de BULMF/KBAC is Louis BERGER. Deze benoeming geldt voor één jaar.

Onder de CIMA worden ook de paramotoren behandeld.
Om meer te weten zie : http://www.fai.org/microlight-and-paramotor.

Competitie en records

 

Voor alles wat “Luchtsporten” aangaat, dus ook voor competities en recordpogingen, is de erkende en bevoegde nationale autoriteit : de Koninklijke Belgische Aeroclub.  http://www.belgianaeroclub.be/

 

De KBAC is lid van de Internationale Luchtvaart Federatie ( FAI  - http://www.fai.org/)  en vertegenwoordigt daar België.

De 'Sport Commissie' van de KBAC is het orgaan dat zich bezighoudt met de luchtsport 'wereldrecords'. Voor meer info : http://www.belgianaeroclub.be/sports-commission

 

De wereldrecordpogingen van Belgische piloten worden uitgevoerd onder controle van een Belgische “Sportcommissaris”, lid van de Sportcommissie van de KBAC. Sinds het ontslag van  Frédéric van AERSEN, beschikt de BULMF niet meer over een “Sportcommissaris”.  We doen hierbij een oproep voor kandidaat-vrijwilligers om die functie op te nemen.

Binnen de Sportcommissie van de Internationae Luchtvaart Federatie FAI – de CIMA voor de ULM's, heeft elke nationale luchtsportfederatie een vertegenwoordiger, aangesteld via de KBAC. 

De huidige Belgische vertegenwoordiger voor de BULMF/KBAC  is Louis BERGER. Deze benoeming geldt voor één jaar.

 

Onder de CIMA worden ook de paramotoren behandeld.
Om meer te weten zie : http://www.fai.org/microlight-and-paramotor.

Missie van de federatie

Onze Missie

De Missie van de Belgische ULM Federatie bestaat erin de piloten van ultralichte vliegtuigen en de eigenaars en gebruikers van vliegvelden ten behoeve van de ultralichte luchtvaart te vertegenwoordigen bij de nationale en Europese luchtvaartinstanties en hen overeenkomstig te informeren met als doel de vliegveiligheid te verhogen.

Onze activiteiten

Onze Missie en onze activiteiten

De Missie van de Belgische ULM Federatie bestaat erin de piloten van ultralichte vliegtuigen en de eigenaars en gebruikers van vliegvelden ten behoeve van de ultralichte luchtvaart te vertegenwoordigen bij de nationale en Europese luchtvaartinstanties en hen overeenkomstig te informeren met als doel de vliegveiligheid te verhogen.

De Belgische ULM Federatie is de vereniging en woordvoerder van de ULM gemeenschap in België. 

BULMF ijvert voor een aantrekkelijke en toegankelijke luchtsport zonder onnodige belemmeringen. 

Tof en veilig vliegen is ons motto!

De BULMF :

 • onderhoudt kontakten met DGLV en EASA (examens, medische geschiktheid, ULM Terreinen, gebruik van luchtruim, radio en transponder gebruik, afbakening luchtvaartzones …)
 • helpt bij het indienen van de technische dossiers om toelating te krijgen voor ULM
 • ondersteunt piloten die recordpogingen willen ondernemen en laten erkennen via FAI
 • onderhoudt de Website met alle nuttige ULM Info
 • investeert in 'veilig vliegen' door organisatie van gezamenlijke navigatie-vluchten, veiligheidsseminaries, publicatie van een Veligheidsmemo
 • onderhandelt voor aantrekkelijke verzekeringspolissen
 • publiceert Newsletters die méér dan publiciteit bevatten
 • communiceert via mailing en Facebook

De Belgische ULM Federatie treedt samen op met haar collega-luchtsportfederaties op Belgisch en Europees niveau.

Europe Airsport Koninklijk Belgische Aeroclub European Microlight Federation
Europe Airsport Koninklijke Belgische Aeroclub European Microlight Federation

BULMF is een vrijwilligersorganisatie : alles wat we doen wordt gedaan door onbetaalde vrijwilligers. Voor en door de leden.

e-news 12-2015

Version française

Belgian ULM Federation logo
BULMF Nieuws    |     Incident melden    |   ULIP     |   Zoekertjes

e-News 12-2015

De nieuwe website van de federatie is online

WWW.BULMF.BE

Dat is onze nieuwe website.

Met dank aan Ronny VAN NESPEN voor de vele uren werk….!

Dank ook aan Lucky die dat lange jaren voordien heeft gedaan.

bulmfsitesmall

De website is nog niet volledig. Er kan nog heel wat inhoud toegevoegd worden, maar dat hangt ook af van jullie bijdrage : aarzel niet om opmerkingen en suggesties door te sturen via het contactformulier.


De bijgewerkte Facebookpagina is opnieuw beschikbaar

Facebook Logo

Voor nieuwtjes, evenementen…: aarzel niet om een bericht te posten!

Zo worden we terug een gemeenschap van actieve ULM piloten!

 


Frequentiewijziging voor Cerfontaine

Op vraag van de luchtmacht is de radiofrequentie van EBCF gewijzigd: 123.200 MHz (ipv 125.875).

De ULIP van EBCF is al aangepast: downloaden


Frequentie voor Baisy-Thy

Baisy-Thy heeft voortaan ook een radiofrequentie gekregen, namelijk 123.425 MHz met de roepnaam “Genappe radio”.

Dit is dezelfde frequentie als voor Zuienkerke en Arlon.


Algemene Vergadering BULMF –
22 januari 2016

Onze jaarlijkse algemene vergadering gaat door op vrijdag 22 januari 2016 om 19u in het Huis der Vleugels,

Montoyerstraat 1, 1000 Brussel

Op de agenda : verslag van 2015, verkiezing 2 leden van de Raad van Bestuur en stand van de nieuwe ULM reglementering.

Alle leden welkom!

Paul Windey

Voorzitter BULMF

Je eigen BULMF account!

Maak vandaag nog je BULMF-ledenaccount aan en profiteer als eerste van ons aanbod:

 • download de recentste newsletter
 • plaats zoekertjes op jouw naam
 • schrijf in op onze navigaties
 • beheer zelf je contactgegevens
 • en zoveel meer...

Vragen?

Ga even kijken naar onze vragenpagina of stuur ons een berichtje via Facebook of per email!

Belgian ULM Federation - Rue Montoyerstraat 1, 1000 Brussels - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 

Belgian ULM Federation logo
Info BULMF   |     Rapporter un incident    |   ULIP     |   Annonces

e-News 12-2015

Le nouveau site web de notre Fédération est en ligne

WWW.BULMF.BE est notre nouveau site web.

Un grand merci à Ronny VAN NESPEN pour tout le travail effectué….!

Merci aussi à Lucky qui l’avait pris en charge pendant de longues années.

bulmfsitesmall

Le site doit encore évoluer et devenir plus riche en infos.  Mais cela dépend également de vous: N’hésitez pas à ’envoyer vos suggestions et remarques par le formulaire de contact.


La nouvelle page Facebook est en ligne

Facebook Logo

Vous avez des nouvelles, des évènements …: n’hésitez pas à nous envoyer un message!

Cette page pourra ainsi devenir un outil destiné à promouvoir une communauté active des pilotes!

 


Changement de fréquence à Cerfontaine EBCF

Pour donner suite à une demande de la force aérienne, la fréquence radio d’EBCF passera de 125.875 Mhz vers 123.200 Mhz à partir du 10 décembre 2015.

L’ULIP EBCF est adaptéé: télécharger.


Fréquence Radio pour Baisy-Thy

Baisy-Thy a dorénavent aussi une fréquence radio:  123.425 MHz avec le nom “Genappe radio”.

C’est la même fréquence que Zuienkerke et Arlon.


Assemblée Générale BULMF –
22 januari 2016

Notre Assemblée générale aura lieu le Vendredi 22 janvier 2016 à 19hr à la Maison des Ailes,

Rue Montoyer 1, 1000 Bruxelles

A l’ordre du jour : rapport des activités en 2015, élection de 2 membres du CA et les perspectives d’une notre nouvelle règlementation ULM.

Tous nos membres sont les bienvenus!

Paul Windey

Voorzitter BULMF

Votre propre compte BULMF!

Créez aujourd'hui encore votre compte BULMF et soyez un des premiers à profiter des ces avantages:

 • téléchargez les newsletter les plus récentes
 • publiez vos annonces en votre nom
 • inscrivez-vous à nos navigations
 • gérer vos propres données de contact
 • etc...

Des questions?

Visitez notre page des questions fréquentes ou envoyez-nous un message via Facebook ou par email!

Belgian ULM Federation - Rue Montoyerstraat 1, 1000 Brussels - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Incidenten melden

Vermijden van ongevallen door verspreiding van de kennis.

Door uw getuigenissen kunnen wij een maximum aan informatie verzamelen die voor anderen nuttig kan zijn.

De inlichtingen die u ons verstrekt blijven anoniem (of niet indien u dit wenst) en worden verzameld vanuit statistisch oogpunt met het oog op het verhogen van de veiligheid. Zij dienen enkel om een maximum aan informatie te bekomen over de incidenten en ongevallen boven Belgisch grondgebied en/of buiten onze landsgrenzen door Belgische- of buitenlandse piloten. Wij verzamelen eveneens de analyses om er de nodige lessen uit te trekken en neutrale aanbevelingen te kunnen opmaken.

In het deel ‘privacy’ selecteert u één van de volgende opties:

 • U geeft de toelating om uw naam te vermelden met betrekking tot dit verslag. In dit geval vult u de daartoe voorziene velden in voor zover u dit wenst.

 • U wil zich wel bekend maken maar enkel bij de BULMF. In geen enkel geval mag mijn naam of gegevens vermeld worden. De BULMF verplicht er zich toe deze wens te respecteren. In dit geval vul ik enkel de door mij gewenste velden in.

 • U verkiest de anonimiteit te bewaren en wil noch uw naam, noch uw coordinaten vermeld zien. U vult dan de voorziene velden niet in. Het verslag zal in de statistieken opgenomen worden zonder vermelding van mijn persoonlijke gegevens

Verwijs in uw verhaal op de eerste plaats naar de weersomstandigheden, de richting en snelheid van de wind, de zichtbaarheid, de ervaring van de piloot,... voor zover u dit wenst of weet.

U bent in geen geval verplicht de naam van de piloot te vermelden, noch de immatriculatie van de ULM, noch de plaats van het ongeval of incident, of in het algemeen elke informatie die u niet bekend gemaakt wenst te zien.

 !!!! Indien u het incident/ongeval liever gewoon wil vertellen en het onderstaande formulier niet wenst in te vullen, kan u een e-mail sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Voor een afspraak kan u bellen naar het nummer +32 473 37 12 79 (Pierre van Aerssen) 

Modus operandi - NL

Werking van de federatie

De BULMF is een vrijwilligersorganisatie.

Voorzitter, leden van de Raad van Bestuur zijn allen vrijwilligers door voor 3 jaar benoemd worden door de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering beslist over het activiteitenprogramma, het lidgeld en keurt de begroting en de rekeningen goed.

Je hebt een stem als je naar de algemene vergadering komt.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Over de website

Kan ik mijn login en paswoord van de "oude" site gebruiken?

Neen. De nieuwe site is letterlijk helemaal nieuw. Zo ook de gebruikersnaam en het paswoord. Je kan op eenvoudige wijze zelf een account aanmaken.

Hoe kan ik een login aanvragen?

Je kan op de website van onze federatie eenvoudigweg zélf een gebruikersnaam en een paswoord aanmaken. Voorwaarde is natuurlijk dat je je lidgeld aan de federatie hebt betaald.

Volg deze stappen om je toegang aan te maken:

 1. Ga naar de aanmeldpagina
 2. Klik op "Geen account?"
 3. Vul de verplichte velden in
 4. Vervolledig de afbeelding (dit is een veiligheidscontrole)
 5. Klik op Registreren

Onze administratie valideert je aanvraag. Indien goedgekeurd sturen we je een bevestigingsmail waarna je je kan aanmelden.

Ik ben mijn gebruikersnaam/paswoord vergeten. Hoe vraag ik een nieuwe aan?

Voortaan hoeft u geen email meer te sturen om een vergeten gebruikersnaam of paswoord op te vragen. Volg deze stappen om je gebruikersnaam op te vragen of een nieuw paswoord aan te maken via onze website:

 1. Ga naar de aanmeldpagina
 2. Klik op "gebruikersnaam vergeten" of "Paswoord vergeten"
 3. Vul je emailadres in dat je gebruikte om je in te schrijven.
 4. Vervolledig de afbeelding (dit is een veiligheidscontrole)
 5. Klik op "Verzenden"

Je zal een email ontvangen met je gebruikersnaam of met de instructies om een nieuw paswoord in te voeren.

Newsletters NL

Onze Newsletters

Hier vindt je onze Newsletter van de voorbije jaren. Enkele de vier meest recente exemplaren kan je nog niet downloaden. 

OPGELET: de newsletters worden je in PDF-formaat aangeboden. Sommige bestanden zijn soms erg groot, tot wel 50 MB. Hou er rekening mee dat, als je onze site mobiel bekijkt, dit misschien traag zal gebeuren en je operator je mogelijk extra kosten kan aanrekenen.

Lid worden

Lid worden van de federatie

Ben je lid van een ULM Club?

Het lidgeld aan de BULMF bedraagt dan 50€. In sommige clubs is deze 50€ reeds inbegrepen in het lidgeld van de club. Nadat je je lidgeld, inclusief BULMF-bijdrage, aan je club betaald hebt, ontvangt ons secretariaat deze informatie en word je als lid geregistreerd.

Ben je (nog) geen lid van een club?

Maak je geen deel uit van een club maar wens je toch lid te worden van de federatie, dan kan dit ook. Je lidgeld bedraagt in dat geval dan 65 €. Maak dit bedrag over op het rekeningnummer BE70 7510 0406 2825 van de BULMF. Help bovendien onze administratie om niets over het hoofd te zien: stuur ons een email naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. van zodra u de betaling hebt uitgevoerd.

Voordelen van het lidmaatschap

In je lidgeld (50/65 euro) is inbegrepen :

 • een individuele verzekering inbegrepen ter waarde van 10€
 • een verzekering rechtsbijstand ter waarde van 10€
 • abonnement op de Newsletter van de Federatie
 • jouw deelname aan alle BULMF activiteiten en opdrachten, website etc.

En vooral : je wordt lid van een actieve Federatie waar bijna alle Belgische ULM Piloten zijn bij aangesloten (méér dan 850 leden)!

Toegang tot onze website

We stellen het gros van de informatie over de ultralichte luchtvaart publiek ter beschikking op onze Website. Echter, de recentste edities van de Newsletter, uw deelname aan onze navigaties of de gratis publicatie van uw advertenties houden we voor onze geregistreerde leden.

Je kan vrijbijvend voor jezelf een login en een paswoord aanmaken op onze registratiepagina. Het volstaat je naam en voornaam (in die volgorde!), uw loginnaam, uw wachtwoord en uw geboortedatum op te geven. Na controle van uw gegevens door de federatie, ontvangt u de nodige informatie zodat u optimaal van onze site kan genieten!

 • 1
 • 2

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.