Onze Algemene Vergadering had dat 2 jaar geleden al beslist. Door een paar meevallers konden we dit uitstellen, maar nu moeten we het echt doorvoeren

Er is wel een nieuwe regeling mogelijk voor onze leden die tegelijkertijd lid zijn van de VVMV en die een sportverzekering hebben afgesloten bij de VVMV. Deze VVMV-sportverzekering is duurder, maar dekt meer risico's en grotere bedragen. Het grootste voordeel is er voor piloten die in verschillende takken van de luchtvaart vliegen (ULM, PPL, ballonnen). Deze sportverzekering dekt effectief al deze activiteiten. Piloten die deze sportverzekering zouden afsluiten, hebben de verzekeringen die in onze normale lidmaatschapsbijdrage zijn inbegrepen (50/65 euro) niet nodig. Daarom stellen wij een lidmaatschapsbijdrage van 25 euro voor BULMF voor, zonder de verzekeringspremies.

Het is aan u om te kiezen en ons te laten weten of u van deze korting wilt profiteren!

Overzicht van de lidgelden voor 2023:

 • 60 euro voor leden die lid worden via een club. Wanneer je je clubbijdrage betaalt, inclusief het BULMF-lidgeld, krijgt ons secretariaat deze informatie en word je als lid geregistreerd;
 • 75 euro als je lidgeld niet via je club wordt betaald. Je kunt dit bedrag overmaken op bankrekening BE70 7510 0406 2825 van de Federatie. Help ons secretariaat: stuur ons een e-mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. zodra je je betaling hebt verricht;
 • 25 euro voor leden die in 2023 niet vliegen - en dus geen nood hebben voor de verzekeringen die in het normale lidgeld zijn inbegrepen (60/75 euro);
 • 25 euro voor leden die via de VVMV een sportverzekering hebben afgesloten.  Je kunt dit bedrag storten op rekening van de Federatie (BE70 7510 0406 2825).,. Help ons secretariaat: stuur een e-mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. zodra je je betaling hebt verricht, samen met het bewijs van betaling van deze VVMV-sportverzekering.

We zijn blij dat we samen met DGLV een mooie samenwerking hebben kunnen opzetten. Daardoor is er geen achterstand meer bij de afgifte van vergunningen!

Sinds 1 januari 2021 kan een verlenging/vernieuwing of een nieuwe licentie aangevraagd worden via onze Federatie.

Wij kunnen deze dienst alleen verlenen aan leden van onze Federatie. Een uitzondering op deze regel geldt voor de eerste aanvraag van een oefenvergunning. Wij zullen deze vraag behandelen, ook al is de leerling-piloot op dat ogenblik nog geen lid van onze federatie.

Privégegevens

Door uw aanvraag naar de BULMF te sturen, machtigt u de afgevaardigden van de BULMF die belast zijn met de verwerking van de dossiers van de opleidings-/vliegbevoegdheid om uw aanvraag te raadplegen en te verwerken, met inbegrip van uw privégegevens die nodig zijn voor de uitwerking van het dossier met het oog op de aflevering van de vergunning.

Voor uw vragen en verzoeken betreffende de machtigingen kunt u ons een e-mail sturen op het volgende adres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Meer informatie vindt u op deze pagina.

 Wij zijn bijzonder blij dat DGLV haar volle steun heeft toegezegd om de achterstand op de dienst vergunningen zo spoedig mogelijk weg te werken! 
 
Nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2021.
Sedert 1 januari kunnen leden van onze Federatie hun aanvragen voor een vergunningen via de Federatie laten behandelen.  Stuur alle vereiste documenten door naar het speciaal mailadres van onze Federatie: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..
Uitleg en formaliteiten vind je hieronder. Let op , kleine update : alle documenten mogen ook in één PDF samengevoegd worden.

Deze dienst kunnen wij alleen leveren voor leden van onze Federatie.  Een uitzondering daarop geldt voor de eerste aanvraag van een oefenvergunning.  Deze willen wij ook behandelen, ook al is de aanvrager op dat moment nog geen lid van onze Federatie.

Aanvragen die al ingediend waren bij DGLV voor 1.1.2021
 Die kunnen we alleen behandelen als we daarvoor een uitdrukkelijke toestemming hebben van de indiener. Die toestemming geef je als je een kopie van je al ingediende aanvraag en documenten naar het adres bijzondere mailadres stuurt: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..  
 
Als dat niet mogelijk is moet je ons een uitdrukkelijk mandaat geven om je dossier bij DGLV te kunnen behandelen.  Stuur daarvoor  dan volgende mail :
“ondergetekende, lid van de BULMF, (naam), (telefoon) geeft hierbij de toelating om mijn aanvraag tot vergunning, ingediend bij DGLV op…. in te kijken en te behandelen met het oog op het afleveren van de vergunning.  Datum en handtekening” naar: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
 
Een team van 5 leden van de Raad van Bestuur zal zich de volgende maanden 100% inzetten om de achterstand zo spoedig mogelijk in te halen.  Dat gebeurt volgens de regels en procedures die intussen met DGLV zijn overeengekomen.  
We gaan voor het wegwerken van die onaanvaardbare achterstand, samen met de bijzondere cel die op DGLV hiervoor wordt opgericht

"Werkelijk waar? Dat denk je maar"
Zaterdag 19/11 – 09.30
Brussels Kart, Groot Bijgaarden

Een initiatief van onze Belgian ULM Federation in samenwerking met DGLV en VVMV
Voor piloten, leerlingen- piloten – instructeurs-examinatoren

Je denkt de juiste beslissingen te nemen voor en tijdens je vlucht?

Dat blijkt toch niet altijd werkelijk zo te zijn…

De factor ‘Mens’ is een belangrijk maar soms bizar element, zeker in complexe omgevingen. Dat is nog erger als we de situatie niet goed inschatten, twijfelen, of als de context of omgeving er plots anders uitziet dan we gewoon zijn.

Dat komt al eens voor in onze vliegsport…

Ons daarvan bewust zijn is het begin van de wijsheid en van goed ‘airmanship’.

Dit seminarie wordt begeleid wordt door Rien Doorn.
Rien is een expert met 30 jaar ervaring in training van experten in risicovolle activiteiten in o.a. de luchtvaart: verkeersleiders, vliegtuigmaatschappijen, technisch controleurs…
Neem gerust een kijkje : https://www.actas.academy/about.html

Rien werkte ook al voor afdelingen op DGLV, dat dit event mee sponsort – waarvoor dank !

Programma :

09.30 :                        ontvangst en koffie

10.00 – 10.45 :           eerste sessie

10.45- 11.00 :             korte break

11.00 – 11.45 :           tweede sessie

12.00- 13.00 :             broodje met soep

En voor wie het echt niet kan laten…

13.00 – 15.00 :           Enkele konkrete praktijkvoorbeelden en een brainstorming voor wie wil meedenken aan de follow up van dit event: hoe deze inzichten verder verspreiden, in clubs, in de opleiding, via onze of andere Federaties...

Inschrijven verplicht voor 14 november

door betaling van 10 euro op rekening van BULMF : BE70 7510 0406 2825

met vermelding van je naam = Seminarie 19/11/2022

 

° Een gelijkaardig franstalig seminarie wordt gepland in de loop van de volgende maanden.

Beste ULM- of paramotorpiloot,

Omwille van corona kunnen we nog geen meetings, uitstappen of competities organiseren. Van zodra het terug mag, staan we wel klaar met enkele projecten. Concrete plannen maken is op dit moment echter nog veel te onzeker. Dit jaar zullen we flexibel en snel moeten reageren. Maar ondertussen is alleen vliegen wel mogelijk, dus sloegen wij, de Belgische Paramotor Federatie en de Belgische ULM-federatie, de handen in elkaar en kwamen op het idee om volledig “corona proof” een navigatiecompetitie te organiseren.

Wanneer?

Tussen 1 mei en 30 september verschijnen er verschillende opdrachten. In maart komt er al een voorproefje online.

Hoe zit het in mekaar?

Op geregelde tijdstippen (al naargelang het weer) wordt een opdracht gegeven om binnen een bepaalde periode een bepaalde route, figuur of andere creatieve vliegopdracht uit te voeren. Je vliegt de opdracht wanneer je wil, zo vaak als je wil. Je registreert je vlucht en aan het einde van die periode bezorg je je beste resultaat aan je Federatie. Hoe we die registratie doen hoor je later wel (met welke gps app of SkyDemon, Garmin, Gpx of dergelijke nog te bepalen).

Verschillende categorieën

Een paramotor, DPM, ULM of ULM met automatische piloot: dit zijn allemaal verschillende toestellen die anders vliegen en dus moeilijk te vergelijken zijn. Daarom zorgen we voor aangepaste categorieën. Er zijn prijzen per proef per categorie, alsook prijzen voor wie de beste of mooiste totaalscores behaalt.

Ik wil deelnemen! Maar hoe?

Deelname is gratis voor leden van de BPMF en BULMF. Ben je geen lid, maar wens je toch mee te doen: dat kan, mits een éénmalige betaling van 25EUR. Iedereen kan op elk moment instappen voor de volgende proef. Er is geen verplichting om aan alle proeven mee te doen.

Zin om mee te doen? Alle gegevens vind je binnenkort op de websites van de Federaties.

Het organiserend team van BPMF en BULMF

De laatste maanden werden we overstelpt met klachten van ULM piloten over de lange behandelingstermijn van hun aanvraag.  De Federatie heeft DGLV blijvend gecontacteerd in de hoop op een verbetering. Samen met DGLV hebben we uiteindelijk een nieuwe aanvraagprocedure uitgewerkt. We hopen dat dat de afleveringstermijn drastisch zal verkorten !

Hoe gaat het in zijn werk ?

Je stuurt uw documenten niet meer per post naar de DGLV. Alle documenten stuur je per e-mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..
Let wel :
Alle documenten moeten in PDF-formaat opgestuurd worden

  1. Plaats al uw documenten in een folder met als naam uw naam en telefoonnummer: <ULM - NAME - PHONENUMBER> (bijvoorbeeld: ULM-ERKENS-0475125643)
  2. Stuur ons uw folder via WeTransfer of op een andere manier als uw bestand groter is dan 5Mo, naar het volgende adres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..
  3. Deze dossiers zullen worden behandeld door het BULMF, met de nodige discretie, en in akkoord met de DGLV.
  4. De Federatie bezorgt op geregelde tijdstippen een stand van zaken van deze dossiers aan de dienst Vergunningen van DGLV, met verzoek om de vergunning afleveren. Vanaf 1/1/2021 worden de dossiers enkel nog digitaal bewaard bij DGLV. In de beginfase worden de dossiers één keer per week door DGLV verwerkt. Daarna, zodra de achterstand is weggewerkt, wordt gehoopt dat de verwerking sneller zal verlopen.
  5. U ontvangt dan een uitnodiging tot betaling vanwege DGLV.
  6. Van zodra uw betaling binnen is stuurt DGLV u de vergunning

De dossiers die zo elektronisch worden opgestuurd zullen door 3 leden van de Raad van Bestuur van de BULMF onderzocht worden om te zien of ze volledig en conform zijn. Mochten er fouten of tekorten zijn in het dossier nemen ze rechtstreeks met u contact op om dat te verhelpen.

P.S. Voor al je vragen over de aanvragen voor vergunningen, mail ons op het adres :
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Welke documenten voor het aanvragen van een vergunning of verlenging van een ULM/DPM-vergunning ?

1. Aanvraag oefenvergunning ULM/DPM

Formulier DGLV volledig invullen:

Correspondentiegegevens vermelden: volledig adres, telefoonnummer(s), e-mail adres. 
 
Documenten mee te sturen met deze aanvraag, per mail op te sturen naar : 

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 1. Kopie (niet de originele) medical (klasse 4 of 2); 
 2. Kopie identiteitskaart (recto verso -piloot dient minstens 16 jaar oud te zijn); 
 3. 1 foto paspoort formaat (naam op achterzijde vermelden); 
 4. Getuigschrift van goed zedelijk gedrag (model 1), uitgereikt sedert minder dan een maand;
 5. De minderjarige aanvrager moet een geschreven toelating voorleggen van zijn wettelijke vertegenwoordiger wiens handtekening moet gelegaliseerd zijn (deze kan dit laten legaliseren in het gemeentehuis van haar/zijn woonplaats). 

2. Aanvraag tot wedergeldigmaking ULM/DPM vergunning

FORMULIER DGLV volledig invullen (ook voor een wedergeldigmaking van een oefenvergunning ULM/DPM), per mail op te sturen naar : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

In dit formulier invullen :

- de gepresteerde uren dubbel (DB) en solo (gezagvoerder) (ULM en DPM niet samen rekenen) van de laatste 24 maanden EN ...

- het aantal opstijgingen en landingen in de laatste 6 maanden (ULM en DPM niet samen rekenen) in te vullen. 

Deze uren dienen berekend te worden, vanaf de datum van verzending
(vb.: U brengt uw briefomslag naar de post op 10/12/2020 (datum poststempel dient als bewijs), dan dient u voor de laatste 24 maanden de uren te rekenen vanaf 11/12/2018 en het aantal opstijgingen en landingen vanaf 11/06/2020. 
 
Nog bij te voegen: 

 1. Duidelijke kopie vliegboek (laatste 24 maanden). Gelieve in de oude boeken een extra kolom bij te tekenen, om het aantal opstijgingen en landingen te kunnen schrijven; 
 2. Kopie (niet de originele) medical (klasse 4 of 2); 
 3. Indien nodig, door onvoldoende vliegervaring, attest “behoud van vliegvaardigheid” afgeleverd door de moniteur (Deze dient dit ook in het vliegboek te vermelden). Attest is slechts 3 maanden geldig. 

3. Aanvraag Moniteur

 1. Een schrijven waarin hij vraagt om de aflevering van zijn vergunning Moniteur (correspondentie-gegevens vermelden)
 2. Kopie vliegboek
 3. Ingevuld FORMULIER DGLV
 • 1
 • 2

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.