Kanaalverdeling 8.33kHz

Pin It

Een ander Europees Reglement is:  1079/2012 op de kanaalverdeling van de radio VHF-band van 8,33 kHz. Een circulaire van het DGLV dd 6/5/2014 bepaalt dat dit reglement van toepassing zal zijn voor elk luchtvaartuig dat een radio gebruikt vanaf 1 januari 2018.

Reglementering rond de 8.33 kHz kanaalafstand in de radiocommunicatie

Reglementering rond de 8.33 kHz kanaalafstand in de radiocommunicatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1079/2012 VAN DE COMMISSIE van 16 november 2012 tot vaststelling van de eisen voor de kanaalafstand bij mondelinge communicatie in het gemeenschappelijke Europese luchtruim

Download

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.