Incidentmelding

Pin It

Het Europees Reglement 376/2014 betreffende incidentmelding  (Occurrence Reporting), wacht op een implementeringsregel. Deze wordt waarschijnlijk gepubliceerd in het Officiële Journaal (OJ van de Europese Unie) in november 2015.

Europees Reglement 376/2014 betreffende incidentmelding  (Occurrence Reporting)

Europees Reglement 376/2014 betreffende incidentmelding (Occurrence Reporting)

VERORDENING (EU) Nr. 376/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie

Download

Artikel 3 § 2 van dit reglement 376 bepaalt: “dat dit reglement van toepassing is op alle incidenten en op alle andere informatie die betrekking heeft op de veiligheid van burgerluchtvaarttuigen, met uitzondering van de toestellen zoals bepaald in bijlage II van het reglement (CE) nr 216/2008. De  Lidstaten kunnen beslissen om dit reglement eveneens toe te passen op alle incidenten en op alle andere informatie die betrekking heeft op luchtvaarttuigen zoals bepaald in Bijlage II van dit reglement.

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.