Pin It

Hieronder vindt u de te volgen procedures en de documenten die moeten opgestuurd worden.

Hoe verloopt de procedure?

U stuurt uw documenten niet langer per post naar het DGLV. Stuur ons uw documenten per e-mail (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.), met inachtneming van de volgende punten: Opgelet: alle documenten moeten in pdf-formaat worden toegezonden, zo mogelijk verzameld in één enkel bestand in de volgorde die in de procedure per soort aanvraag is aangegeven!

 1. Al uw documenten komen in een dossier met vermelding van uw naam en telefoonnummer: <ULM - NAAM - TELEFOONNUMMER>.
  Bijvoorbeeld ULM - ERKENS – 0475125643;
 2. Alvorens ons uw dossier toe te zenden, dient u na te gaan of het volledig is volgens het soort verzoek en de controles die in punt 9 hieronder worden vermeld;
 3. Stuur ons uw bestand via WeTransfer of op een andere manier als het groter is dan 5MB naar het volgende adres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.;
 4. Deze dossiers zullen door de BULMF worden behandeld, met de nodige discretie en in overleg met het DGLV;
 5. De Federatie zal de afdeling Vergunningen van het DGLV op gepaste tijden een verslag toezenden over de stand van de lopende aanvragen met onze goedkeuring van de af te geven vergunningen;
 6. U ontvangt per post, van het DGLV, uw betalingsformulier;
 7. Na ontvangst van de betaling zal het DGLV u uw vergunning toesturen;
 8. Laat ons weten dat u uw vergunning heeft ontvangen.

De gescande bestanden die u ons toestuurt, worden verwerkt door 3 leden van de Raad van Bestuur van de BULMF en 2 door de BULMF gedelegeerde leden. Wij zullen nagaan of uw aanvraag in orde is en of uw dossier volledig is. De BULMF zal contact met u opnemen als er problemen zijn met uw aanvraag.

Welke documenten moet ik indienen voor een oefen- en/of vliegvergunning ULM/DPM?

Opgepast! Gelieve per type aanvraag de in te dienen documenten te controleren alvorens ze op te sturen. Zie punt 9 achteraan.

Voor uw medische keuring, zie de lijst van de erkende artsen

1. Eerste aanvraag voor een machtiging tot opleiding ULM/DPM (i.e oefenvergunning)

Documenten die bij deze aanvraag moeten worden gevoegd, moeten per e-mail worden gezonden naar: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 1. Vul het aanvraag document voor een logboek van DGLV in: document van het DGLV
 2. Kopie van beide zijden van de identiteitskaart (de piloot moet minstens 16 jaar oud zijn);
 3. Kopie van het medisch certificaat (klasse 4, 2 of 1);
 4. 1 pasfoto;
 5. 1 Bewijs van goed gedrag, leven en zeden dat in de laatste maand is afgegeven en bestemd is voor een overheidsadministratie;
 6. De minderjarige aanvrager moet een schriftelijke machtiging voorleggen van zijn wettelijke vertegenwoordiger wiens handtekening gelegaliseerd moet zijn (hij kan deze laten legaliseren in de gemeente van zijn woonplaats).

PS: Een geldige PPL - CPL - ATPL (PARTFCL) licentie is geldig voor een ULM/DPM opleidingsbevoegdheid en staat toe te vliegen onder toezicht van een ULM/DPM instructeur.

2. Aanvraag tot verlenging/uitbreiding van een ULM/DPM-oefenvergunning

Documenten die bij deze aanvraag moeten worden gevoegd, moeten per e-mail worden gezonden naar: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 1. Vul het document van het DGLV volledig in;
 2. Kopie van uw oefenvergunning;
 3. Kopie van het medisch certificaat (klasse 4, 2 of 1);
 4. Leesbare kopie van het logboek (laatste 24 maanden). Gelieve een extra kolom in de oude boeken toe te voegen om het aantal starts en landingen te registreren (bv. met gebruikmaking van de kolom voor nachtvluchten).

3. Eerste aanvraag van een vliegvergunning voor ULM/DPM

Dit is de eerste keer dat een aanvraag voor een vliegvergunning wordt ingediend nadat het theorie- en praktijkexamen met goed gevolg zijn afgelegd.

Indien deze aanvraag samenvalt met het einde van de geldigheidsduur van de opleidingsvergunning, volstaat het de documenten van dit punt 3 te voegen bij die van punt 4 "Aanvraag tot verlenging/vernieuwing van een vliegvergunning".

Documenten die bij deze aanvraag moeten worden gevoegd, moeten per e-mail worden gezonden naar: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 1. Vul het document van het DGLV volledig in;
 2. Kopie van de geldige oefenvergunningof een geldige PPL PARTFCL;
 3. Een leesbare kopie van het logboek (laatste 24 maanden). Gelieve een extra kolom in de oude boeken toe te voegen om het aantal starts en landingen te registreren (bv. met gebruikmaking van de kolom voor nachtvluchten) ;
 4. Bewijs dat u geslaagd bent voor het theorie examen Reglementering;
 5. Bewijs dat u geslaagd bent voor het theoretisch examen afgenomen door de examinator (en vermeld in uw logboek), met ten minste 70% van de punten voor elk van de volgende onderwerpen
 • Aerodynamica
 • Aerologie
 • Vluchttechniek
 1. Bewijs dat u geslaagd bent voor het praktijkexamen, ondertekend door een examinator;
 2. Kopie van de toewijzing van de examinator door het DGLV;
 3. Voor PPL PARTFCL-houders die niet over een opleidingsvergunning beschikken: 1 Bewijs van goed gedrag, leven en zeden dat in de laatste maand is afgegeven en bestemd is voor een overheidsadministratie.

4. Aanvraag tot verlenging of vernieuwing van een vliegvergunning voor ULM/DPM

Documenten die bij deze aanvraag moeten worden gevoegd, moeten per e-mail worden gezonden naar: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 1. Vul het document van het DGLV volledig in;
 2. Kopie van de huidige vliegvergunning;
 3. Kopie van het medisch certificaat (klasse 4, 2 of 1);
 4. Leesbare kopie van het logboek (laatste 24 maanden). Gelieve een extra kolom in de oude boeken toe te voegen om het aantal starts en landingen te registreren (bv. met gebruikmaking van de kolom voor nachtvluchten);
 5. Indien nodig, wegens onvoldoende vlieguren, een bewijs van vliegbekwaamheid, afgegeven door de instructeur (die dit ook in het logboek moet vermelden), niet ouder dan drie maanden.

5. Aanvraag tot vernieuwing van een verlopen vliegvergunning voor ULM/DPM

Documenten die bij deze aanvraag moeten worden gevoegd, moeten per e-mail worden gezonden naar: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 1. Vul het document van het DGLV volledig in;
 2. Kopie van de huidige vliegvergunning;
 3. Kopie van het medisch certificaat (klasse 4, 2 of 1);
 4. Indien de vergunning langer dan vijf jaar verlopen is, 1 Bewijs van goed gedrag, leven en zeden dat in de laatste maand is afgegeven en bestemd is voor een overheidsadministratie.

6. Eerste aanvraag voor de kwalificatie van monitor

Documenten die bij deze aanvraag moeten worden gevoegd, moeten per e-mail worden gezonden naar: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 1. Vul het document van het DGLV volledig in;
 2. Kopie van de huidige vliegvergunning;
 3. Kopie van het ingevulde aanvraagformulier voor de bevoegdverklaring als ULM-monitor (link formulierMoniteur

Naast de hierboven vermelde documenten moeten de volgende documenten aan het DGLV worden voorgelegd, en wel uiterlijk op de dag van het theoretisch examen, als bedoeld in artikel 41 van het Koninklijk Besluit van 25 mei 1999 en bijlage III daarbij (deze laatste test wordt gehouden bij het DGLV voor een panel van door het DGLV aangewezen examinatoren):

 1. Het vlieghandboek of, indien dit ontbreekt, de beschikbare technische beschrijving van het gemotoriseerde ultralichte luchtvaartuig;
 2. Het gedetailleerde vlieginstructieprogramma dat de kandidaat heeft opgesteld voor het gemotoriseerde ultralichte luchtvaartuig, met inbegrip van een beschrijving van de opeenvolgende fasen van dit programma en van zijn instructiemethode;
 3. Een exemplaar van de theoretische cursus die hij zal gebruiken om zijn leerlingen de volgende onderwerpen bij te brengen;
  1. 1.Luchtvaartwetgeving en -reglementering;
  2. 2.Technische en operationele gegevens van het gemotoriseerde ultralichte luchtvaartuig;
  3. 3.Vliegtechniek;
  4. 4.Werking en installatie van de geïnstalleerde instrumenten aan boord van het gemotoriseerde ultralichte luchtvaartuig;
  5. 5.Meteorologie en micrometeorologie;
  6. 6.Aerodynamica;
  7. 7.Motoren die worden gebruikt in ultralichte motorvliegtuigen;
  8. 8.Luchtnavigatie geschikt voor ultralichte gemotoriseerde luchtvaartuigen.

7. Aanvraag voor de kwalificatie van monitor op de vliegvergunning

Documenten die bij deze aanvraag moeten worden gevoegd, moeten per e-mail worden gezonden naar: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 1. Vul het document van het DGLV volledig in;
 2. Kopie van de huidige vliegvergunning;
 3. Kopie van de toewijzing van de examinator door het DGLV
 4. Bewijs dat u geslaagd bent voor het theoretisch examen (bedoeld in artikel 41 van het Koninklijk Besluit van 25 mei 1999 en bijlage III daarvan) bij het DGLV;
 5. Bewijs dat u geslaagd bent voor het theoretisch en praktisch examen (bedoeld in artikel 41 van het Koninklijk Besluit van 25 mei 1999 en bijlage III daarvan) bij een examinator.

8. Aanvraag tot verlenging of vernieuwing van een kwalificatie als instructeur

Documenten die bij deze aanvraag moeten worden gevoegd, moeten per e-mail worden gezonden naar: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 1. Vul het document van het DGLV volledig in;
 2. Kopie van de huidige vliegvergunning;
 3. Kopie van het medisch certificaat (klasse 4, 2 of 1);
 4. Leesbare kopie van het logboek (laatste 24 maanden). Gelieve een extra kolom in de oude boeken toe te voegen om het aantal starts en landingen te registreren (bv. met gebruikmaking van de kolom voor nachtvluchten);
 5. Kopie van het certificaat Continued Intructor Proficiency, afgeleverd door de toegekende examinator (die dit ook in het logboek noteert). Het certificaat is enkel geldig indien het binnen de 12 maanden na vervaldatum wordt behaald.

9. Controles die de piloot moet uitvoeren voor hij zijn documenten verstuurt

 1. DGLV-formulier volledig in te vullen, met inbegrip van: volledig adres, telefoonnummer(s), e-mailadres.

Gegevens te vervolledigen:

 1. Gevlogen uren dubbel (DB) en solo (Comm.) (ULM en DPM in te vullen op 2 lijnen, tellen niet samen) van de laatste 24 maanden
 2. Het aantal starts en landingen gedurende de laatste 6 maanden (ULM en DPM in te vullen op 2 lijnen, niet samen te tellen).

Deze uren moeten worden berekend vanaf de datum van verzending.
Voorbeeld: u stuurt uw e-mail op 10/12/2020, dan hebt u voor de laatste 24 maanden de uren nodig vanaf 11/12/2018 en het aantal starts en landingen vanaf 11/06/2020).

 1. Het logboek van de piloot:

2.1 Totaal en subtotaal van elke kolom

2.2 Teken het laatste vakje in de laatste kolom aan de rechterkant

2.3 Laat de instructeur de eerste solovluchtautorisatie vermelden voor elk type ultralichte groep

2.4 Laat elke dubbele vlucht ondertekenen door de instructeur die de vlucht heeft goedgekeurd.

2.5 De instructeur de toestemming voor overlandvluchten (navigatie) laten ondertekenen

2.6 Laat de instructeur de passagiersbevoegdverklaring voor elk type ultralichte groep ondertekenen.

2.7 De examinator laten verklaren dat het theorie- en praktijkexamen met goed gevolg zijn afgelegd

2.8 Maak melding van elke vlucht ter controle van het onderhoud.

 1. Controleer of u alle gevraagde documenten naar gelang van het soort aanvraag meestuurt.

Overzicht : Welke documenten moet ik bezorgen voor een oefen- en/of vliegvergunning ULM/DPM?

Hieronder vindt u een overzichtstabel van de documenten die u ons samen met uw aanvraag moet toezenden.

Oefenvergunning Vliegvergunning Monitor

Type aanvraag

Eerste aanvraag PPL – CPL - ATPL Vernieuwing/verlenging Eerste aanvraag PPL – CPL - ATPL Vernieuwing/verlenging Vergunning verlopen Eerste aanvraag Inschrijven kwalificatie Vernieuwing/verlenging
In de mail verduidelijken : naam, adres, contactgegevens (tel/mail) v Geldt als oefen-vergunning                
Aanvraag voor oefenvergunning           v      
Formulier ‘vernieuwing’ vergunning   v v v v v      
Kopie identiteitskaart voor- en achterkant v v
Kopie oefen-/vliegvergunning   v v   v v      
Kopie PPL-CPL-ATPL-vergunning       v          
Kopie Medical (klasse 4, 2, 1) v v     v v      
Een (1) pasfoto v                
Bewijs van goed gedrag en zeden (<1 maand) v     v          
Indien minderjarig, goedkeuring van een ouder/voogd v                
Kopie logboek   v v v v        
Bewijs van slagen theoretisch examen Reglementering (DGLV)     v            
Bewijs van slagen theoretisch en praktisch examen (examinator)     v v          
Kopie van toewijzing examinator ULM/DPM (DGLV)     v v          
Indien onvoldoende ervaring, een competentiebewijs         v        
Indien reeds vijf jaar of langer vervallen, een bewijs van goed gedrag en zeden (<1 maand)           v      

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.