Lijst van de goedgekeurde ULM’s in België

Pin It

Alleen de ULM’s goedgekeurd door het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart (DGLV) kunnen een Belgische inschrijving krijgen (OO-xxx) of, voor toestellen ingeschreven in het buitenland, een permanente machtiging tot overvliegen van het grondgebied. De formaliteiten voor het bekomen van een dergelijke vergunning worden hernomen in hoofdstuk 2. De formaliteiten voor het bekomen van een vergunning tot overvliegen worden hernomen in hoofdstuk 3. Niet goedgekeurde toestellen kunnen een tijdelijke vergunning voor overvliegen bekomen (zie hoofdstuk 3).

De lijst van de in België goedgekeurde ULM’s vindt u hieronder. Deze lijst wordt permanent bijgewerkt en bevat alle toestellen met een type-vergunning.

LIJST VAN ULTRALICHTE MOTORLUCHTVAARTUIGEN IN BELGIË TOEGELATEN

LIJST VAN ULTRALICHTE MOTORLUCHTVAARTUIGEN IN BELGIË TOEGELATEN

Onder «toestel toegelaten» men moet verstaan een toestel voor welke een typetoelating werd uitgereikt en dat een beperkte toelating tot het luchtverkeer kan krijgen.

Download

Tags: arca

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.