Koninklijk Besluit 25 mei 1999

Pin It

Onze sport wordt gereglementeerd door het Koninklijk Besluit van 25 mei 1999 dat kan geraadpleegd worden op de website van Mobiliteit en Transport:

KB 25 mei 1999

KB 25 mei 1999

Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen.

Downloaden

Tags: koninklijk besluit, wetgeving

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.