Rondzendbrief AIRW12 & Technische dossiers

Pin It

De constructeurs of hun vertegenwoordigers die een type-vergunning wensen te bekomen voor een in België nog niet vergund toestel moeten bij het DGLV een dossier indienen waarvan de inhoud conform is aan het Rondschrijven AIRW-12.

Circulaire AIRW-12 (rev. 7)

Circulaire AIRW-12 (rev. 7)

Deze circulaire bepaalt de voorwaarden om de typetoelatingen en de beperkte toelatingen tot het luchtverkeer te bekomen voor ultralichte motorluchtvaartuigen (Revisie nr 7 dd. 05/04/2016)

Downloaden

Dit dossier dient verplicht via de BUMLF te gaan (via de « technische verantwoordelijke ») voor goedkeuring die het zal overmaken aan het DGLV. De ervaring heeft ons geleerd dat het opstellen van een dergelijk dossier niet eenvoudig op te stellen is voor particulieren. Daarom hebben wij, als hulpmiddel, een kleine “handleiding” bij het rondschrijven opgesteld. U vindt ze hieronder.

Memo van de technische commissie

Memo van de technische commissie

We ontvangen regelmatig technische dossiers die we om tal van redenen niet kunnen indienen bij het DGLV Het leek ons daarom nuttig om bepaalde regels aan te stippen die je moet volgen als je wilt dat je dossier probleemloos doorstroomt.

Downloaden

Tags: arca, technische dossiers

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.