Toestemming tot overvliegen van het Belgisch grondgebied

Pin It

ULM’s ingeschreven in het buitenland dienen aan het DGLV een toelating te vragen voor het overvliegen van het grondgebied, dit zowel voor een transitvlucht als voor een vlucht met een tussenlanding. De formaliteiten hiervoor zijn verschillend naar gelang het gaat om een in België goedgekeurd toestel of niet. (zie hoofdstuk 1).

  • De goedgekeurde ULM’s kunnen een « permanente toelating » bekomen. De voorwaarden tot het bekomen ervan zijn vermeld in de “informatienota” uitgegeven door het DGLV
  • Niet goedgekeurde ULM’s kunnen een “tijdelijke toelating” bekomen. De formaliteiten hiervoor zijn in dezelfde “informatienota” opgenomen.

Belangrijke opmerking : piloten die één van deze toelatingen wensen aan te vragen moeten strikt de formaliteiten naleven die in de nota beschreven worden en aan het DGLV alle gevraagde documenten overmaken. De administratie behandelt geen onvolledige aanvragen en klasseert zulke dossiers zonder gevolg.

Tags: overvliegen, toelating

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.