e-news 12-2015

Version française

Belgian ULM Federation logo
BULMF Nieuws    |     Incident melden    |   ULIP     |   Zoekertjes

e-News 12-2015

De nieuwe website van de federatie is online

WWW.BULMF.BE

Dat is onze nieuwe website.

Met dank aan Ronny VAN NESPEN voor de vele uren werk….!

Dank ook aan Lucky die dat lange jaren voordien heeft gedaan.

bulmfsitesmall

De website is nog niet volledig. Er kan nog heel wat inhoud toegevoegd worden, maar dat hangt ook af van jullie bijdrage : aarzel niet om opmerkingen en suggesties door te sturen via het contactformulier.


De bijgewerkte Facebookpagina is opnieuw beschikbaar

Facebook Logo

Voor nieuwtjes, evenementen…: aarzel niet om een bericht te posten!

Zo worden we terug een gemeenschap van actieve ULM piloten!

 


Frequentiewijziging voor Cerfontaine

Op vraag van de luchtmacht is de radiofrequentie van EBCF gewijzigd: 123.200 MHz (ipv 125.875).

De ULIP van EBCF is al aangepast: downloaden


Frequentie voor Baisy-Thy

Baisy-Thy heeft voortaan ook een radiofrequentie gekregen, namelijk 123.425 MHz met de roepnaam “Genappe radio”.

Dit is dezelfde frequentie als voor Zuienkerke en Arlon.


Algemene Vergadering BULMF –
22 januari 2016

Onze jaarlijkse algemene vergadering gaat door op vrijdag 22 januari 2016 om 19u in het Huis der Vleugels,

Montoyerstraat 1, 1000 Brussel

Op de agenda : verslag van 2015, verkiezing 2 leden van de Raad van Bestuur en stand van de nieuwe ULM reglementering.

Alle leden welkom!

Paul Windey

Voorzitter BULMF

Je eigen BULMF account!

Maak vandaag nog je BULMF-ledenaccount aan en profiteer als eerste van ons aanbod:

 • download de recentste newsletter
 • plaats zoekertjes op jouw naam
 • schrijf in op onze navigaties
 • beheer zelf je contactgegevens
 • en zoveel meer...

Vragen?

Ga even kijken naar onze vragenpagina of stuur ons een berichtje via Facebook of per email!

Belgian ULM Federation - Rue Montoyerstraat 1, 1000 Brussels - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 

Belgian ULM Federation logo
Info BULMF   |     Rapporter un incident    |   ULIP     |   Annonces

e-News 12-2015

Le nouveau site web de notre Fédération est en ligne

WWW.BULMF.BE est notre nouveau site web.

Un grand merci à Ronny VAN NESPEN pour tout le travail effectué….!

Merci aussi à Lucky qui l’avait pris en charge pendant de longues années.

bulmfsitesmall

Le site doit encore évoluer et devenir plus riche en infos.  Mais cela dépend également de vous: N’hésitez pas à ’envoyer vos suggestions et remarques par le formulaire de contact.


La nouvelle page Facebook est en ligne

Facebook Logo

Vous avez des nouvelles, des évènements …: n’hésitez pas à nous envoyer un message!

Cette page pourra ainsi devenir un outil destiné à promouvoir une communauté active des pilotes!

 


Changement de fréquence à Cerfontaine EBCF

Pour donner suite à une demande de la force aérienne, la fréquence radio d’EBCF passera de 125.875 Mhz vers 123.200 Mhz à partir du 10 décembre 2015.

L’ULIP EBCF est adaptéé: télécharger.


Fréquence Radio pour Baisy-Thy

Baisy-Thy a dorénavent aussi une fréquence radio:  123.425 MHz avec le nom “Genappe radio”.

C’est la même fréquence que Zuienkerke et Arlon.


Assemblée Générale BULMF –
22 januari 2016

Notre Assemblée générale aura lieu le Vendredi 22 janvier 2016 à 19hr à la Maison des Ailes,

Rue Montoyer 1, 1000 Bruxelles

A l’ordre du jour : rapport des activités en 2015, élection de 2 membres du CA et les perspectives d’une notre nouvelle règlementation ULM.

Tous nos membres sont les bienvenus!

Paul Windey

Voorzitter BULMF

Votre propre compte BULMF!

Créez aujourd'hui encore votre compte BULMF et soyez un des premiers à profiter des ces avantages:

 • téléchargez les newsletter les plus récentes
 • publiez vos annonces en votre nom
 • inscrivez-vous à nos navigations
 • gérer vos propres données de contact
 • etc...

Des questions?

Visitez notre page des questions fréquentes ou envoyez-nous un message via Facebook ou par email!

Belgian ULM Federation - Rue Montoyerstraat 1, 1000 Brussels - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Over de website

Kan ik mijn login en paswoord van de "oude" site gebruiken?

Neen. De nieuwe site is letterlijk helemaal nieuw. Zo ook de gebruikersnaam en het paswoord. Je kan op eenvoudige wijze zelf een account aanmaken.

Hoe kan ik een login aanvragen?

Je kan op de website van onze federatie eenvoudigweg zélf een gebruikersnaam en een paswoord aanmaken. Voorwaarde is natuurlijk dat je je lidgeld aan de federatie hebt betaald.

Volg deze stappen om je toegang aan te maken:

 1. Ga naar de aanmeldpagina
 2. Klik op "Geen account?"
 3. Vul de verplichte velden in
 4. Vervolledig de afbeelding (dit is een veiligheidscontrole)
 5. Klik op Registreren

Onze administratie valideert je aanvraag. Indien goedgekeurd sturen we je een bevestigingsmail waarna je je kan aanmelden.

Ik ben mijn gebruikersnaam/paswoord vergeten. Hoe vraag ik een nieuwe aan?

Voortaan hoeft u geen email meer te sturen om een vergeten gebruikersnaam of paswoord op te vragen. Volg deze stappen om je gebruikersnaam op te vragen of een nieuw paswoord aan te maken via onze website:

 1. Ga naar de aanmeldpagina
 2. Klik op "gebruikersnaam vergeten" of "Paswoord vergeten"
 3. Vul je emailadres in dat je gebruikte om je in te schrijven.
 4. Vervolledig de afbeelding (dit is een veiligheidscontrole)
 5. Klik op "Verzenden"

Je zal een email ontvangen met je gebruikersnaam of met de instructies om een nieuw paswoord in te voeren.

Wedstrijden & records

Competitie en records

Voor alles wat “Luchtsporten” aangaat, dus ook voor competities en recordpogingen, is de erkende en bevoegde nationale autoriteit : de Koninklijke Belgische Aeroclub (http://www.belgianaeroclub.be/)

De KBAC is lid van de Internationale Luchtvaart Federatie ( FAI - http://www.fai.org/) en vertegenwoordigt daar België.
De 'Sport Commissie' van de KBAC is het orgaan dat zich bezighoudt met de luchtsport 'wereldrecords'. Voor meer info : http://www.belgianaeroclub.be/sports-commission

De wereldrecordpogingen van Belgische piloten worden uitgevoerd onder controle van een Belgische “Sportcommissaris”, lid van de Sportcommissie van de KBAC. Sinds het ontslag van Frédéric van AERSEN, beschikt de BULMF niet meer over een “Sportcommissaris”. We doen hierbij een oproep voor kandidaat-vrijwilligers om die functie op te nemen.

Binnen de Sportcommissie van de Internationae Luchtvaart Federatie FAI – de CIMA voor de ULM's, heeft elke nationale luchtsportfederatie een vertegenwoordiger, aangesteld via de KBAC.
De huidige Belgische vertegenwoordiger voor de BULMF/KBAC is Louis BERGER. Deze benoeming geldt voor één jaar.

Onder de CIMA worden ook de paramotoren behandeld.
Om meer te weten zie : http://www.fai.org/microlight-and-paramotor.

Competitie en records

 

Voor alles wat “Luchtsporten” aangaat, dus ook voor competities en recordpogingen, is de erkende en bevoegde nationale autoriteit : de Koninklijke Belgische Aeroclub.  http://www.belgianaeroclub.be/

 

De KBAC is lid van de Internationale Luchtvaart Federatie ( FAI  - http://www.fai.org/)  en vertegenwoordigt daar België.

De 'Sport Commissie' van de KBAC is het orgaan dat zich bezighoudt met de luchtsport 'wereldrecords'. Voor meer info : http://www.belgianaeroclub.be/sports-commission

 

De wereldrecordpogingen van Belgische piloten worden uitgevoerd onder controle van een Belgische “Sportcommissaris”, lid van de Sportcommissie van de KBAC. Sinds het ontslag van  Frédéric van AERSEN, beschikt de BULMF niet meer over een “Sportcommissaris”.  We doen hierbij een oproep voor kandidaat-vrijwilligers om die functie op te nemen.

Binnen de Sportcommissie van de Internationae Luchtvaart Federatie FAI – de CIMA voor de ULM's, heeft elke nationale luchtsportfederatie een vertegenwoordiger, aangesteld via de KBAC. 

De huidige Belgische vertegenwoordiger voor de BULMF/KBAC  is Louis BERGER. Deze benoeming geldt voor één jaar.

 

Onder de CIMA worden ook de paramotoren behandeld.
Om meer te weten zie : http://www.fai.org/microlight-and-paramotor.

Missie van de federatie

Onze Missie

De Missie van de Belgische ULM Federatie bestaat erin de piloten van ultralichte vliegtuigen en de eigenaars en gebruikers van vliegvelden ten behoeve van de ultralichte luchtvaart te vertegenwoordigen bij de nationale en Europese luchtvaartinstanties en hen overeenkomstig te informeren met als doel de vliegveiligheid te verhogen.

Incidenten melden

Vermijden van ongevallen door verspreiding van de kennis.

Door uw getuigenissen kunnen wij een maximum aan informatie verzamelen die voor anderen nuttig kan zijn.

De inlichtingen die u ons verstrekt blijven anoniem (of niet indien u dit wenst) en worden verzameld vanuit statistisch oogpunt met het oog op het verhogen van de veiligheid. Zij dienen enkel om een maximum aan informatie te bekomen over de incidenten en ongevallen boven Belgisch grondgebied en/of buiten onze landsgrenzen door Belgische- of buitenlandse piloten. Wij verzamelen eveneens de analyses om er de nodige lessen uit te trekken en neutrale aanbevelingen te kunnen opmaken.

In het deel ‘privacy’ selecteert u één van de volgende opties:

 • U geeft de toelating om uw naam te vermelden met betrekking tot dit verslag. In dit geval vult u de daartoe voorziene velden in voor zover u dit wenst.

 • U wil zich wel bekend maken maar enkel bij de BULMF. In geen enkel geval mag mijn naam of gegevens vermeld worden. De BULMF verplicht er zich toe deze wens te respecteren. In dit geval vul ik enkel de door mij gewenste velden in.

 • U verkiest de anonimiteit te bewaren en wil noch uw naam, noch uw coordinaten vermeld zien. U vult dan de voorziene velden niet in. Het verslag zal in de statistieken opgenomen worden zonder vermelding van mijn persoonlijke gegevens

Verwijs in uw verhaal op de eerste plaats naar de weersomstandigheden, de richting en snelheid van de wind, de zichtbaarheid, de ervaring van de piloot,... voor zover u dit wenst of weet.

U bent in geen geval verplicht de naam van de piloot te vermelden, noch de immatriculatie van de ULM, noch de plaats van het ongeval of incident, of in het algemeen elke informatie die u niet bekend gemaakt wenst te zien.

 !!!! Indien u het incident/ongeval liever gewoon wil vertellen en het onderstaande formulier niet wenst in te vullen, kan u een e-mail sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Voor een afspraak kan u bellen naar het nummer +32 473 37 12 79 (Pierre van Aerssen) 

Newsletters NL

Onze Newsletters

Hier vindt je onze Newsletter van de voorbije jaren. Enkele de vier meest recente exemplaren kan je nog niet downloaden. 

OPGELET: de newsletters worden je in PDF-formaat aangeboden. Sommige bestanden zijn soms erg groot, tot wel 50 MB. Hou er rekening mee dat, als je onze site mobiel bekijkt, dit misschien traag zal gebeuren en je operator je mogelijk extra kosten kan aanrekenen.

Onze activiteiten

Onze Missie en onze activiteiten

De Missie van de Belgische ULM Federatie bestaat erin de piloten van ultralichte vliegtuigen en de eigenaars en gebruikers van vliegvelden ten behoeve van de ultralichte luchtvaart te vertegenwoordigen bij de nationale en Europese luchtvaartinstanties en hen overeenkomstig te informeren met als doel de vliegveiligheid te verhogen.

De Belgische ULM Federatie is de vereniging en woordvoerder van de ULM gemeenschap in België. 

BULMF ijvert voor een aantrekkelijke en toegankelijke luchtsport zonder onnodige belemmeringen. 

Tof en veilig vliegen is ons motto!

De BULMF :

 • onderhoudt kontakten met DGLV en EASA (examens, medische geschiktheid, ULM Terreinen, gebruik van luchtruim, radio en transponder gebruik, afbakening luchtvaartzones …)
 • helpt bij het indienen van de technische dossiers om toelating te krijgen voor ULM
 • ondersteunt piloten die recordpogingen willen ondernemen en laten erkennen via FAI
 • onderhoudt de Website met alle nuttige ULM Info
 • investeert in 'veilig vliegen' door organisatie van gezamenlijke navigatie-vluchten, veiligheidsseminaries, publicatie van een Veligheidsmemo
 • onderhandelt voor aantrekkelijke verzekeringspolissen
 • publiceert Newsletters die méér dan publiciteit bevatten
 • communiceert via mailing en Facebook

De Belgische ULM Federatie treedt samen op met haar collega-luchtsportfederaties op Belgisch en Europees niveau.

Europe Airsport Koninklijk Belgische Aeroclub European Microlight Federation
Europe Airsport Koninklijke Belgische Aeroclub European Microlight Federation

BULMF is een vrijwilligersorganisatie : alles wat we doen wordt gedaan door onbetaalde vrijwilligers. Voor en door de leden.

Modus operandi - NL

Werking van de federatie

De BULMF is een vrijwilligersorganisatie.

Voorzitter, leden van de Raad van Bestuur zijn allen vrijwilligers door voor 3 jaar benoemd worden door de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering beslist over het activiteitenprogramma, het lidgeld en keurt de begroting en de rekeningen goed.

Je hebt een stem als je naar de algemene vergadering komt.

Lid worden

Lid worden van de federatie

Ben je lid van een ULM Club?

Het lidgeld aan de BULMF bedraagt dan 50€. In sommige clubs is deze 50€ reeds inbegrepen in het lidgeld van de club. Nadat je je lidgeld, inclusief BULMF-bijdrage, aan je club betaald hebt, ontvangt ons secretariaat deze informatie en word je als lid geregistreerd.

Ben je (nog) geen lid van een club?

Maak je geen deel uit van een club maar wens je toch lid te worden van de federatie, dan kan dit ook. Je lidgeld bedraagt in dat geval dan 65 €. Maak dit bedrag over op het rekeningnummer BE70 7510 0406 2825 van de BULMF. Help bovendien onze administratie om niets over het hoofd te zien: stuur ons een email naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. van zodra u de betaling hebt uitgevoerd.

Voordelen van het lidmaatschap

In je lidgeld (50/65 euro) is inbegrepen :

 • een individuele verzekering inbegrepen ter waarde van 10€
 • een verzekering rechtsbijstand ter waarde van 10€
 • abonnement op de Newsletter van de Federatie
 • jouw deelname aan alle BULMF activiteiten en opdrachten, website etc.

En vooral : je wordt lid van een actieve Federatie waar bijna alle Belgische ULM Piloten zijn bij aangesloten (méér dan 850 leden)!

Toegang tot onze website

We stellen het gros van de informatie over de ultralichte luchtvaart publiek ter beschikking op onze Website. Echter, de recentste edities van de Newsletter, uw deelname aan onze navigaties of de gratis publicatie van uw advertenties houden we voor onze geregistreerde leden.

Je kan vrijbijvend voor jezelf een login en een paswoord aanmaken op onze registratiepagina. Het volstaat je naam en voornaam (in die volgorde!), uw loginnaam, uw wachtwoord en uw geboortedatum op te geven. Na controle van uw gegevens door de federatie, ontvangt u de nodige informatie zodat u optimaal van onze site kan genieten!

Piloot worden

Piloot ULM worden

Je hebt besloten om ULM-piloot te worden? Een goede keuze!

Hieronder vind je de verschillende stappen die je moet ondernemen vóór je aan je eerste vlucht kan beginnen. Je zult ook aan enkele voorwaarden moeten voldoen om als piloot tot het luchtverkeer toegelaten te worden.

De toelating tot oefenen

Allereerst dient de kandidaatpiloot in het bezit te zijn van "een toelating tot oefenen“.

De voorwaarden om dit te verkrijgen

 1. Ten minste 16 jaar oud zijn
 2. Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag voorleggen, uitgereikt minder dan een maand geleden en met de vermelding "ten behoeve van een openbaar bestuur".
 3. De minderjarige aanvrager moet bovendien een geschreven toelating voorleggen van zijn wettelijke vertegenwoordiger wiens andtekening moet gelegaliseerd zijn.
 4. Een fotokopie van het geneeskundig attest (klasse 4) voorleggen, opgesteld na een medisch onderzoek bij een erkende luchtvaartgeneesheer (*), waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de voorgeschreven eisen inzake lichaams- en geestesgeschiktheid. De geldigheid van dit attest is 5 jaar voor piloten jonger dan 40 jaar, 2 jaar voor piloten ouder dan 40 jaar.
 5. Bij de aanvraag dienen 2 pasfoto's gevoegd
 6. Het betalingsbewijs voor de oefenvergunning en het persoonlijk vliegboek. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index. Uw club zal u dit bedrag en de naam van de begunstigde mededelen.

Deze "oefenvergunning" is geldig voor een periode van maximum 24 maanden, aanvangend op de datum van het medisch attest. Het is hernieuwbaar voor dezelfde periodes.

Wat mag je met de oefenvergunning doen?

De toelating tot het oefenen aan boord van een ultralicht motorluchtvaartuig geeft je de toelating om:

 1. dubbelbesturingsvluchten uit te voeren
 2. lokale vluchten uit te voeren als enig inzittende onder toezicht van een moniteur. Onder "lokale vluchten" verstaat men vluchten rond en met zicht op het vliegveld of ULM terrein.
 3. als enig inzittende, met toelating van de moniteur, overlandvluchten uit te voeren op voorwaarde over een ervaring van twee overlandvluchten in dubbelbesturing te beschikken.

Toelating tot het besturen van een ULM

Van zodra uw trainingscyclus voltooid is kan u een toelating tot het besturen van een ULM bekomen. Daartoe moet u:

 1. De leeftijd van 16 jaar bereikt hebben
 2. Houder zijn van een geldige toelating tot het oefenen aan boord van een ultralicht motorluchtvaartuig of van tenminste een geldige vergunning van privaat piloot.
 3. Geslaagd zijn voor het examen over de luchtvaartwetgeving en -reglementering dat deel uitmaakt van het examen voor het bekomen van de vergunning van privaat bestuurder van vliegtuigen, van helikopters of bestuurder van vrije ballon
 4. Ten overstaan van een examinator het bewijs geleverd hebben van de theoretische kennis (aerodynamica, meteorologie, techniek van het vliegen) en de praktische vaardigheden.

Het praktijkexamen

Voor het praktisch gedeelte moet u, alleen aan boord, tijdens één of meerdere vluchten de volgende proeven uitvoeren:

 1. een overlandvlucht tussen twee punten op een afstand van minstens 35 km
 2. 10 opstijgingen en 10 landingen.
 3. landingen op minder dan 20 meter van een doel
 4. landing op minder dan 30 meter van een doel, met de motor op traagloop
 5. overtrek (enkel voor ULM)

Van zodra u in het bezit bent van uw "toelating tot besturen" mag u als enige inzittende vliegen waarbij de Belgische reglementering nageleefd wordt.

Passagiers meenemen?

U mag een passagier meenemen op voorwaarde dat u 30 uren als enig inzittende uitgevoerd hebt (10 uren voor de houders van een geldige vergunning van privaat bestuurder van vliegtuigen) en ten overstaan van een moniteur, die er melding van maakt in het vliegboek van betrokkene, te bewijzen over de vereiste bekwaamheid te beschikken.

De kwalificaties worden toegekend voor ULM's bestuurd rond meerdere assen of voor "delta vleugels" (DPM).

Bijzondere clausules voor de houders van een vergunning van privaat piloot

Met betrekking tot de houders van een geldige vergunning privaat piloot of beroepspiloot die een vergunning voor ULM wensen te bekomen werden eerder (bovenop de hoger beschreven voorwaarden) sommige meer beperkende modaliteiten gepubliceerd.

Deze instructies, die volgens onze kennis op geen enkel officieel document berusten, kunnen hen niet opgelegd worden. Wij stellen voor dat de overgang van deze kandidaten naar ULM voorwerp uitmaakt van een modus vivendi tussen de kandidaat en zijn moniteur/examinator en behandeld wordt in het kader van de goede praktijk en de naleving van de veiligheidsregels.

Wat is een ULM?

Wat is een ULM?

ULM staat voor « Ultra Light Motorised ».

Een ULM (Ultra Light Motorised) is een luchtvaartuig met maximum 2 personen aan boord en waarvan de belangrijkste eigenschappen zijn :

 1. Hij moet in staat zijn om te landen tegen eens snelheid lager of gelijk aan 65 km/h, in landingsconfiguratie, motor op traagloop en bij de maximaal toegelaten massa. Deze snelheid noemt men de « stall snelheid » of in luchtvaarttermen, de « VSO » (Velocity Stall).
 2. De maximaal toegelaten massa bij het opstijgen, alles inbegrepen (toestel, passagier, brandstof, bagages, etc…), mag niet meer zijn dan:
  • 300 kg voor een éénzitter ULM
  • 315 kg voor een éénzitter ULM voorzien van een noodparachute bevestigd aan de cel
  • 450 kg voor een tweezitter ULM
  • 472,5 kg voor een tweezitter ULM voorzien van een noodparachute bevestigd aan de cel

Een gemotoriseerd Ultra Licht toestel onderscheidt zich van een toerismevliegtuig door zijn lager gewicht en van een zweefvliegtuig doordat hij van een motor heeft. Het leren vliegen en de exploitatie van een toestel zijn beterkoop dan bij een toerismevliegtuig. De ULM beschikt over zijn bewegingsvrijheid in de niet gecontroleerde zones (G zones genoemd), waar het gebruik van de radio niet verplicht is.

In België komen er twee type ULM’s voor:

DPM (Delta Plane Motorised), ook ‘pendulaire’ of gemotoriseerde delta genoemd.

De geschiedenis van de ULM is met dat type toestel begonnen. De DPM bestaat uit een deltavleugel waaronder een driewieler bevestigd is met de zitplaats(en) en achteraan de motor. Zijn natuurlijk evenwicht heeft weg van een slinger. Een slinger (zoals in een oude klok) is een systeem geanimeerd door een heen en weer beweging rond een pont of as. Hij is gedreven door een kracht die hem naar een evenwichtpunt tracht terug te brengen.

Het sturen van een DPM gebeurt door verplaatsing van het zwaartepunt. Door de controlestang, welke via een driehoek verbonden is aan de vleugel, te bewegen verplaatst men het zwaartepunt, wat het traject van het toestel wijzigt. Wanneer men bij rustig weer de controlestang lost, dan zal de DPM zich autostabiliseren : de controlestang gaat naar zijn neutrale positie. Dit is het slingereffect.

De eigenschappen :

 • De vluchten zijn meer fysisch en sportiever in vergelijking met het tweede type ULM.
 • Men is in open lucht, onderhevig aan de atmosferische omstandigheden
 • Uitstekend zicht in alle richtingen
 • Het sturen is zeer intuïtief
 • Zeer aangenaam bij goed weer en voor kleinere vluchten
 • Goedkoper, toegankelijker

Multi asser (heeft meer weg van een vliegtuig)

Een multi-asser is een ultralicht gemotoriseerd toestel waarvan de controle in vlucht verzekerd wordt door de aerodynamische sturing rond twee of 3 assen. Ze worden zoals een vliegtuig gestuurd : voetpedalen en stuurknuppel. Meestal, gaat het om 3 assers (stampen, rollen et gieren).

In deze categorie bestaat een grote diversiteit aan toestellen:

de meest eenvoudige toestellen hebben een buisstructuur bekleed met stof. Zij kunnen kruissnelheden aan van 80 tot 150 km/h, zijn robuust, wendbaar et gemakkelijk te landen, ook op kleinere vliegvelden.

De modernere toestellen zijn in composiet -materiaal of in aluminium, en zijn performanter. De toestellen met hoge vleugel kunnen in kruissnelheid soms 180 km/h halen en de toestellen met lage vleugel zelfs kruissnelheden van 250 km/h. Deze type toestellen laat langere navigaties toe.

De eigenschappen :

 • Wordt gestuurd als en vliegtuig
 • De sturing vergt meer techniek en precisie.
 • Met twee vingers te sturen, zonder moeite
 • De meeste toestellen hebben een gesloten cabine, soms zelfs verwarmd
 • Gaat beter door de turbulenties
 • Goed zicht, maar soms minder dan een DPM
 • Meer geschikt voor lange navigatie

In andere Europese landen, zijn er onder de ULM categorie nog andere type toestellen ondergebracht :

De autogiro's
De paramotors
De ultralichte helikopters

Verzekeringen

Om aan de specifieke noden van onze leden tegemoet te komen, biedt de federatie verzekeringen met de beste prijs/kwaliteit verhouding .
BULMF stelde daarom de verzekeringsmakelaar ‘JLT-BELGIBO’ aan die voortaan onze eisen zal beantwoorden en onze belangen zal verdedigen bij de verzekeraars AVIABEL en ARAG.

Concreet impliceert dit het volgende:

 • Vanaf 1 Januari 2018 kan u voor uw vragen in verband met de verzekeringen (offerten, aanpassingen van bestaande contracten, aangifte van schade, enz) terecht bij JLT-Belgibo via het adres Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
 • De huidige voorwaarden blijven van toepassing tot 31 maart 2018, de jaarlijkse vervaldag van de groepspolissen.
  • o Vanaf 1 april zullen er nieuwe voorwaarden gelden, deze worden op 26 januari tijdens de algemene vergadering voorgesteld en zullen ook op onze website www.bulmf.be terug te vinden zijn.


 Overzicht van de verzekeringstarieven voor de leden van de BULMF (tot 31/03/2018)

1. Bescherming van personen

1.1.  Burgerlijke aansprakelijkheid van de ULM-piloot (polis nr. 124.356)

1.1.1.    Zijn verzekerd:

elke persoon, lid van de Belgische ULM federatie, voor zover die voldaan heeft aan de jaarlijkse ledenbijdrage van de BULMF en woonachtig is in de BENELUX of in Frankrijk, eigenaar, exploitant, piloot of leerling-piloot in het bezit van eengeldige vliegvergunning op de verzekerde ULM die werd ingeschreven in het luchtvaartregister van een van deze landen.

1.1.2.    Verzekerde ULM:

elke ULM die beschikt over een (beperkte) toelating tot het luchtverkeer

1.1.3.    Geografische grenzen:

Europese Unie, Zwitserland en Scandinavië

1.1.4.    Voorwerp van de verzekering :

dekking van de burgerlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van niet vervoerde derden en van vervoerde derden (passagiers) van de verzekerde ULM

1.1.5.    Verzekerde bedragen:

 • Ten aanzien van niet vervoerde derden: 1.000.000 EUR per ongeval
 • Ten aanzien van vervoerde derden (één passagier): 325.000 EUR per ongeval

1.1.6.    Jaarpremie (kosten en lasten inbegrepen):

 • Eenzitter (meerdere piloten): 135 EUR
 • Tweezitter Meerdere piloten: 550 EUR (gereduceerd tot 520 EUR indien de ULM voorzien is van een reddingsparachute)
 • Enige piloot: 300 EUR

1.1.7.    Vrijstelling: 125 EUR per ongeval.

1.2.  Burgerlijke aansprakelijkheid instructeurs en examinatoren (polis nr. 124.355)

1.2.1.    Zijn verzekerd:

de instructeurs en examinatoren die erkend zijn door het Directoraat-generaal Luchtvaart en lid zijn van de Belgische ULM federatie

1.2.2.    Geografische grenzen:

Europese Unie, Zwitserland en Scandinavië

1.2.3.    Voorwerp van de verzekering:

dekking van de burgerlijke verantwoordelijkheid van instructeurs en examinatoren ten aanzien van hun leerlingen of derden als gevolg van schade veroorzaakt aan deze leerlingen of aan derden in de uitoefening van hun activiteiten als instructeur of examinator

1.2.4.    Verzekerde bedragen: 250.000 EUR per ongeval

1.2.5.    Vrijstelling: 125 EUR per ongeval

1.2.6.    Jaarpremie: 105 EUR

1.2.7.    Uitgesloten risico’s:

schade aan uitgeleende of gehuurde voorwerpen als gevolg van ernstige nalatigheid, slordigheid of verzuim

1.3.  Burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatoren van luchtvaartmanifestaties (polis nr. 124.388)

1.3.1.    Voorwerp :

deze polis dekt de burgerlijke verantwoordelijkheid van de organisatoren van luchtvaartmanifestaties met ULM’s tegen elke klacht in verband met materiële of lichamelijke schade, ingesteld door derden en waarvoor de organisatoren verantwoordelijk zouden kunnen gesteld worden als gevolg van een ongeval veroorzaakt door een ULM en overkomen tijdensde luchtvaartmanifestatie

1.3.2.    Uitsluiting: de burgerlijke verantwoordelijkheid van piloten en eigenaars van ULM’s

1.3.3.    Verzekerde bedragen: 1.500.000 EUR materiële en lichamelijke schade verenigd

1.4.  Individuele verzekering tegen lichamelijke ongevallen

1.4.1.    Object :

Vergoeding in geval van lichamelijk ongeval van piloot of pasagier en lid van de Federatie, dit ten gevolge van een ongeval per ULM.

 • Uitkering bij overlijden € 6.500
 • Permanente invaliditeit € 6.500 vrijstelling 25%
 • Medische kosten  € 1.250 vrijstelling 125 €

1.4.2.    Wanneer de piloot het bewijs levert, getekend door een moniteur, dat hij heeft deelgenomen aan een "Refreshing course" in het begin van het seizoen wordt het kapitaal verhoogd tot: 

 • Uitkering bij overlijden € 10.000
 • Permanente invaliditeit € 10.000 vrijstelling 25%
 • Medische kosten € 1.250 vrijstelling 125 €

1.4.3.    Premie :

Jaarlijkse premie 15 € taksen inbegrepen,  INBEGREPEN IN HET LIDGELD FEDERATIE.

1.4.4.    Aanvullende niet verplichte bescherming:

Als je vrijwillig op eigen initiatief een bijkomend kapitaal bij overlijden of permanente invaliditeit wil verzekeren, kun je dit aanvragen via onze verzekeringsmakelaar Eurobrokers. Onze Federatie heeft daarvoor een nieuwe polis onderhandeld met Aviabel (Polis nr. N°14.022.667). Opgelet : enkel voor leden BULMF !

Voor een premie van 110 euro kan je het kapitaal dat al verzekerd is via het lidgeld van de Federatie (zie hoger) verhogen met 18.500 euro. Dan ben je verzekerd voor een totaal van 25.000 euro (of 28.500 indien je een jaarlijkse re-check gedaan hebt met een instructeur).

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Als u reeds een individuele ongevallen verzekering , een hospitalisatie verzekering of een levensverzekering (voor uw hypothecaire lening of in het kader van een aanvullende pensioensverzekering) heeft, controlleert u grondig de voorwaarden, want in bepaalde gevallen sluiten de Klassieke verzekeraars die op de markt zijn, in de praktijk bepaalde sporten zoals ULM uit of dekken dit risico slechts optioneel door middel van belangrijke extra verzekeringspremie. Het is dus ten zeerste aangeraden om u te verzekeren bij verzekeraars gespecialiseerd in ULM verzekeringen.

1.5.  Verzekering rechtsbijstand (polis ARAG nr. 1681449)

1.5.1.    Voorwerp :

deze verzekering beschermt de leden van de Belgische ULM federatie ingeval van een vordering door derden tot  schadeloosstelling inzake extracontractuele aansprakelijkheid. Dit geldt ook in het geval van vrijwillige rechtspleging of van actieve administratie alsook op het ogenblik dat de verzekerde of een derde begonnen is met het overtreden van een wettelijke of contractuele verplichting of voorschrift

1.5.2.    Deze verzekering neemt ten laste:

 • Het onderzoek door juristen van de verzekeraar in geval van betwisting
 • De honoraria van advocaten, deurwaarders, experts, bemiddelaars en technisch raadgevers
 • De kosten van juridische procedures

1.5.3.    De karakteristieken:

 • Het burgerrechtelijk verhaal: bijvoorbeeld als op een vliegveld een ULM beschadigd wordt door een derde
 • Strafrechtelijke verdediging: bijvoorbeeld als de piloot vervolgd wordt voor een niet intentionele overtreding van wetten, decreten en/of reglementen
 • Burgerlijke verdediging: bijvoorbeeld in geval van een geschil met een constructeur of verdeler
 • Administratieve verdediging en verdediging tegen verzekeraars

1.5.4.    Verzekerde bedragen:

plafond van 12.500 EUR voor elk van de bovenvermelde rubrieken

1.5.5.    Vrijstelling = minimum betwisting 350 EUR

1.5.6.    Premie: vervat in de jaarlijkse ledenbijdrage.

1.6.  RECHTSBESCHERMING VAN DE MONITORS EN EXAMINATORS

1.6.1.    Deze verzekering dekt de monitor of de examinator voor de kosten die door acties in schadevergoeding worden veroorzaakt, die door zijn leerling of door derden in de uitoefening van zijn activiteit van monitor of examinator ULM worden uitgeoefend.

1.6.2.    De gewaarborgde kapitalen: 50.000€

1.6.3.    De uitgesloten risico's: contractuele geschillen met uw klant en invordering van uw handelsvorderingen. (Deze uitsluiting kan door middel van bijkomende premie afgekocht worden)

1.6.4.    Verdediging en burgerlijke schadeclaims:

Het zijn de vorderingen tot schadeloosstelling van derden tegen u,en die op de extracontractuele verantwoordelijkheid van monitor/examinator zijn gebaseerd.
Of de vorderingen tot schadeloosstelling die door u tegen een derde worden gevoerd, endie op de extra contractuele verantwoordelijkheid van de monitor/examinator is gebaseerd.

1.6.5.    Strafrechtelijke verdediging

Uw defensie wanneer u voor wetsovertreding wordt vervolgd, besluiten besluiten, en reglementeringen.

1.6.6.    Disciplinaire verdediging

De verdediging van uw belangen naar aanleiding van geschillen met de disciplinaire gezagsdragers van de DGLV.

1.6.7.    jaarlijkse premie:

De verzekeraar vraagt een minimale jaarlijkse premie van 940.50 BTWi te verdelen onder het aantal monitors en/of examinators die deze polis onderschrijven.

Bijvoorbeeld als er 15 monitoren de verzekering onderschrijven dan komt de premie per monitor op 940.50 € : 15 = 62.66 BTWi. Indien er nadien extra monitoren bijkomen, betalen zijn eveneens die 62.66€

1.6.8.    Opmerking.

1.6.9.    Wij kunnen er niet genoeg op drukken om een polis B.A. monitor enerzijds en rechtsbijstand anderzijds te onderschrijven want de ervaring heeft geleerd dat wanneer er een lichamelijk ongeval van een leerling is, dat in bijna alle gevallen een gerechtelijk staartje krijgt.

2.Bescherming van bezittingen (ULM)

2.1.  Omnium verzekering

2.1.1.    Deze verzekering «alle risico’s» van uw ULM dekt alle schade als gevolg van verlies, diefstal en brand, zowel overkomen tijdens de uitvoering van een vlucht als op de grond of gestationeerd in een loods.

2.1.2.    Het tarief wordt voorgesteld door de verzekeraar en is verschillend in functie van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld dewaarde van de ULM, de ouderdom, het aantal uren vlucht van de geautoriseerde piloot of de eigenaar-piloot

2.1.3.    De vrijstelling (vrijstelling) per ongeval ligt gewoonlijk op 2.500 EUR

2.2.  Verzekering «Breuk op de grond», met stilstaande motor

2.2.1.    Voorwerp:

deze verzekering dekt de eigenaars van een ULM, lid zijnde van de Belgische ULM federatie, tegen alle schade overkomen aan de ULM tijdens de handelingen in verband met het binnen en buiten zetten uit de loods en tijdens de opslag in een loods met stilstaande motor. Het gaat om een dekking «alle risico’s», wat wil zeggen dat de risico’s van schade, diefstal en brand gedekt zijn in de loods.

2.2.2.   Uitsluitingen:

 • Gebruiksderving van de ULM (onrechtstreeks verlies)
 • Schade terwijl de ULM in herstelling is
 • Vrijwillige schade
 • Schade veroorzaakt door slijtage of door een duidelijk slecht onderhoud

2.2.3.    Premie :

1.3874% van de verzekerde waarde van de ULM

Minimum premie: 278 EUR tot een waarde van 25.000 EUR en 416 EUR tot een waarde van 50.000 EUR. Boven de 50.000 EUR, geen minimum premie

3. Test « REFRESHING COURSE«  met uw ULM instructeur

We starten het jaar 2015 dus onder goed gesternte en het bedrag van de premies blijft onveranderd.

Het is bijzonder aan te raden je kennis wat op te frissen en éénmaal per jaar met een instructeur te bekijken wat je nog kunt bijleren. Maar het geeft je ook recht op een premievermindering voor je verzekering BA.

Bovendien wordt het kapitaal bij overlijden (premie vervat in de ledenbijdrage aan BULMF) verhoogd voor wie bewijst dat hij een check-vlucht heeft gedaan met een instructeur!!

Europese Richtlijnen

Europese Richtlijnen van toepassing voor ULM’s

Basisreglement voor de Burgerluchtvaart

Tot op heden zijn de ULM’s vrijgesteld van de implementeringsregels IR, (ttz de toepassingsregels), voortspruitend uit Het Europese Basisreglement voor de Burgerluchtvaart. Het gaat meer bepaald om de IR betreffende : de luchtwaardigheid (certificatie), het onderhoud/de herstelling en het behoud van de luchtwaardigheid, de vergunningen voor het vliegend personeel met inbegrip van de vergunde instellingen voor training/opleiding (ATO) en ook de IR met betrekking tot de operaties.

De vrijstelling van de toepassing van de IR voor ULM’s wordt toegelicht in de Bijlage II e) van het Europese Basisreglement voor de Burgerluchtvaart. Deze bepaalt dat de nationale autoriteiten bevoegd blijven voor de ULM-reglementering.

Basisreglementering van de Burgerluchtvaart 216/2008

Basisreglementering van de Burgerluchtvaart 216/2008

VERORDENING (EG) Nr. 216/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (Bron)

Download

Herziening van de EUROPESE BASISVERORDENING VOOR DE LUCHTVAART 216/2008.

In 2014 heeft de EASA een consultatie georganiseerd om de basisverordening te herzien (A-NPA 2014-12). De BULMF, de Koninklijke Aeroclub van België , het EMF en Europe Air Sports hebben hierop gereageerd met de bedoeling de huidige situatie te behouden.  Dit betekent dat ULMs uitgesloten zijn van de regels van de Europese Basisverordening en geregeld blijven door nationale wetgeving voor luchtwaardigheid en onderhoud van de toestellen, de opleiding van piloten, aflevering van de vliegvergunningen en de operaties.

Op basis van deze consultaties heeft EASA een voorstel opgesteld voor de Europese Commisie « Opinion n° 01/2015 » (in die periode gepubliceerd op de website van onze BULMF).

Op basis hiervan heeft de Europese Commissie een voorstel tot wijziging van de basisverordening goedgekeurd dat ze gepubliceerd heeft op 7 december  2015 : COM (2015) 613.  Dit document is nu naar de Europese  Ministerraad (waar alle 27 Lidstaten van de EU deel van uitmaken) en naar het Europees Parlement gestuurd. Zij moeten deze teksten bespreken en goedkeuren.

In dit voorstel blijft de situatie voor de ULM’s grotendeels ongewijzigd.  Er wordt alleen een nieuwe categorie luchtvaartuigen opgenomen in  de Bijlage 1 )§ e) (vroeger was dat Bijlage II. Het gaat om electrisch aangedreven toestellen waarvan het maximum opstijggewicht 540 kilo is, maximum 2 personen,  een stall speed van 35 kt en uitgerust met een parachute.

Standaard Europese Luchtvaartregels (SERA)

Daartegenover staat dat, vanaf 4 december 2014, de Standaard Europese Luchtvaartregels, in het kort « SERA » genoemd, van toepassing zijn op alle luchtvaarttoestellen,ULM’s inbegrepen.

Reglementering rond de nieuwe gemeenschappelijke luchtverkeersregels

Reglementering rond de nieuwe gemeenschappelijke luchtverkeersregels

VERORDENING (EG) Nr. 923/2012 tot vaststelling van gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 en Verordeningen (EG) nr. 1265/2007, (EG) nr. 1794/2006, (EG) nr. 730/2006, (EG), nr. 1033/2006 en (EU) nr. 255/2010

Download

Kanaalverdeling 8.33kHz

Een ander Europees Reglement is:  1079/2012 op de kanaalverdeling van de radio VHF-band van 8,33 kHz. Een circulaire van het DGLV dd 6/5/2014 bepaalt dat dit reglement van toepassing zal zijn voor elk luchtvaartuig dat een radio gebruikt vanaf 1 januari 2018.

Reglementering rond de 8.33 kHz kanaalafstand in de radiocommunicatie

Reglementering rond de 8.33 kHz kanaalafstand in de radiocommunicatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1079/2012 VAN DE COMMISSIE van 16 november 2012 tot vaststelling van de eisen voor de kanaalafstand bij mondelinge communicatie in het gemeenschappelijke Europese luchtruim

Download

Incidentmelding

Het Europees Reglement 376/2014 betreffende incidentmelding  (Occurrence Reporting), wacht op een implementeringsregel. Deze wordt waarschijnlijk gepubliceerd in het Officiële Journaal (OJ van de Europese Unie) in november 2015.

Europees Reglement 376/2014 betreffende incidentmelding (Occurrence Reporting)

Europees Reglement 376/2014 betreffende incidentmelding (Occurrence Reporting)

VERORDENING (EU) Nr. 376/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie

Download

Artikel 3 § 2 van dit reglement 376 bepaalt:  “dat dit reglement van toepassing is op alle incidenten en op alle andere informatie die betrekking heeft op de veiligheid van burgerluchtvaarttuigen, met uitzondering van de toestellen zoals bepaald in bijlage II van het reglement (CE) nr 216/2008. De  Lidstaten kunnen beslissen om dit reglement eveneens toe te passen op alle incidenten en op alle andere informatie die betrekking heeft op luchtvaarttuigen zoals bepaald in Bijlage II van dit reglement.

Belgische regelgeving

Belgische regelgeving

Lijst van de goedgekeurde ULM’s in België

Alleen de ULM’s goedgekeurd door het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart (DGLV) kunnen een Belgische inschrijving krijgen (OO-xxx) of, voor toestellen ingeschreven in het buitenland, een permanente machtiging tot overvliegen van het grondgebied. De formaliteiten voor het bekomen van een dergelijke vergunning worden hernomen in hoofdstuk 2. De formaliteiten voor het bekomen van een vergunning tot overvliegen worden hernomen in hoofdstuk 3. Niet goedgekeurde toestellen kunnen een tijdelijke vergunning voor overvliegen bekomen (zie hoofdstuk 3).

De lijst van de in België goedgekeurde ULM’s vindt u hieronder. Deze lijst wordt permanent bijgewerkt en bevat alle toestellen met een type-vergunning.

LIJST VAN ULTRALICHTE MOTORLUCHTVAARTUIGEN IN BELGIË TOEGELATEN

LIJST VAN ULTRALICHTE MOTORLUCHTVAARTUIGEN IN BELGIË TOEGELATEN

Onder «toestel toegelaten» men moet verstaan een toestel voor welke een typetoelating werd uitgereikt en dat een beperkte toelating tot het luchtverkeer kan krijgen.

Download

Koninklijk Besluit en rondzendbrief AIRW12

Onze sport wordt gereglementeerd door het Koninklijk Besluit van 25 mei 1999 dat kan geraadpleegd worden op de website van Mobiliteit en Transport:

KB 25 mei 1999

KB 25 mei 1999

Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen.

Downloaden

De constructeurs of hun vertegenwoordigers die een type-vergunning wensen te bekomen voor een in België nog niet vergund toestel moeten bij het DGLV een dossier indienen waarvan de inhoud conform is aan het Rondschrijven AIRW-12.

Circulaire AIRW-12 (rev. 7)

Circulaire AIRW-12 (rev. 7)

Deze circulaire bepaalt de voorwaarden om de typetoelatingen en de beperkte toelatingen tot het luchtverkeer te bekomen voor ultralichte motorluchtvaartuigen (Revisie nr 7 dd. 05/04/2016)

Downloaden

Dit dossier dient verplicht via de BUMLF te gaan (via de « technische verantwoordelijke ») voor goedkeuring die het zal overmaken aan het DGLV. De ervaring heeft ons geleerd dat het opstellen van een dergelijk dossier niet eenvoudig op te stellen is voor particulieren. Daarom hebben wij, als hulpmiddel, een kleine “handleiding” bij het rondschrijven opgesteld. U vindt ze hieronder.

Memo van de technische commissie

Memo van de technische commissie

We ontvangen regelmatig technische dossiers die we om tal van redenen niet kunnen indienen bij het DGLV Het leek ons daarom nuttig om bepaalde regels aan te stippen die je moet volgen als je wilt dat je dossier probleemloos doorstroomt.

Downloaden

Toestemming tot overvliegen van het Belgisch grondgebied 

ULM’s ingeschreven in het buitenland dienen aan het DGLV een toelating te vragen voor het overvliegen van het grondgebied, dit zowel voor een transitvlucht als voor een vlucht met een tussenlanding. De formaliteiten hiervoor zijn verschillend naar gelang het gaat om een in België goedgekeurd toestel of niet. (zie hoofdstuk 1).

 • De goedgekeurde ULM’s kunnen een « permanente toelating » bekomen. De voorwaarden tot het bekomen ervan zijn vermeld in de “informatienota” uitgegeven door het DGLV
 • Niet goedgekeurde ULM’s kunnen een “tijdelijke toelating” bekomen. De formaliteiten hiervoor zijn in dezelfde “informatienota” opgenomen.

Belangrijke opmerking : piloten die één van deze toelatingen wensen aan te vragen moeten strikt de formaliteiten naleven die in de nota beschreven worden en aan het DGLV alle gevraagde documenten overmaken. De administratie behandelt geen onvolledige aanvragen en klasseert zulke dossiers zonder gevolg.

Eisen voor de kanaalafstand bij mondelinge communicatie in het gemeenschappelijke Europese luchtruim (8,33 kHz)

Deze circulaire omvat de Europese bepaling rond de kanaalspreiding zoals beschreven in onze rubriek "Europese regelgeving" alsook de aankondiging van het consortium "IAOPA 8,33 kHz Implementation Project" in onze rubriek "Nieuws". voor een gedeeltelijke financiering van de vervanging van de radio's voor de private luchtvaart.

Circulaire EQUIP-11 (rev. 1)

Circulaire EQUIP-11 (rev. 1)

Deze circulaire vervolledigt de bepalingen voor de omzetting van de kanaalafstand van 25 kHz naar 8,33 kHz voor de VHF communicatie radio’s aan boord van luchtvaartuigen, gebruikt in het Europese luchtruim.

Downloaden

Welkom op de website van BULMF

Welkom op de website van de Belgische Federatie van ULM Piloten.

De Belgische ULM Federatie is de vereniging en woordvoerder van de ULM gemeenschap in België. BULMF ijvert voor een aantrekkelijke en toegankelijke luchtsport zonder onnodige belemmeringen.

BULMF is een vrijwilligersorganisatie : alles wat we doen wordt gedaan door onbetaalde vrijwilligers. Voor en door de leden.

 

Ronny Van Nespen

Webmaster BULMF

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.